Atsākoties intensīvai lauksaimniecības sezonai, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atsācis ikgadējās augu aizsardzības līdzekļu (AAL) un mēslošanas līdzekļu (ML) uzraudzības pārbaudes lauku saimniecībās. 

Laika posmā no no gada sākuma līdz 17. maijam veiktas 48 AAL lietošanas un 26 ML lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudes.

Par iespējamiem AAL lietošanas  normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti 17 un par ML lietošanu saņemti 12  iedzīvotāju ziņojumi, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudēs ņemti trīs augu paraugi.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaužu laikā konstatēti trīs pārkāpumi:

  • lietojot AAL, nav ievērotas norādes marķējumā;
  • AAL lietots, kad vēja ātrums pārsniedzis normatīvajos aktos pieļaujamo robežu – 4 m/s;
  • personai nav atbilstošas apliecības darbam ar AAL.

ML lietošanas pārbaudēs konstatēti trīs pārkāpumi:

  • ML lietoti īpaši jutīgajā teritorijā laika posmā, kad tas nav atļauts;
  • ML nav iestrādāti augsnē noteiktajā laikā;
  • lietojot ML, iestrādātais slāpekļa daudzums pārsniedzis pieļaujamo normu (170 kg).

Aicinām lauksaimniekus, pirms katra AAL lietojuma:

 

MK 23.12.2014. noteikumi Nr. 834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma" nosaka prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai