Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma

Ekoshēmas izveidotas ar mērķi veicināt precīzu un efektīvu mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu, lai ilgtermiņā mazinātu ar mēslošanas līdzekļu un AAL lietošanu saistītos riskus un mazinātu noplūdi, un nodrošinātu ieguldījumu zaļā kursa mērķu sasniegšanai.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēmā pieejamā informācija palīdzēs novērtēt Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) iekļauto ekoshēmu pasākumu sniegto ieguldījumu stratēģijā  “No lauka līdz galdam” un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteikto ES 2030. gada AAL un mēslošanas līdzekļu lietošanas samazināšanas mērķrādītāju sasniegšanā.

No 2881 lauksaimnieka, kas pieteikušies kādā no trim ekoshēmām, kurās atbalsta saņemšanai LIZ pārvaldības sistēmas lietošana ir obligāta, šobrīd (dati 06.11.2023.) visu nepieciešamo informāciju iesnieguši 40 % pretendentu. Kopumā kopš šā gada maija sistēmai pieslēgušies 78 % saimniecību.

Pēc 2023. gada 2. novembrī Slampē notikušās lauksaimnieku ārkārtas sapulces dalībnieku ierosinājumiem, LIZ pārvaldības sistēmā tuvāko dienu laikā tiks veiktas izmaiņas atsevišķām obligātām ekoshēmu prasībām.

LIZ pārvaldības sistēmā turpmāk nav jāpievieno informācija par šķirnēm, par kultūraugu attīstības stadiju, noliktavā nav jāpievieno precīzās minerālmēslu izkliedes agregāti un precīzie smidzinātāji, kā arī nav jāsniedz informācija par novākto ražu.

Lai izpildītu minimālās prasības eksoshēmu atbalsta saņemšanai, lauksaimniekiem jāiesniedz šādi minimālie lauku vēstures dati:

Maksājuma veids Nepieciešamā informācija, ja iesniedz Excel atbalstītajos datņu formātos lizps.atbalsts@vaad.gov.lv  Ja informāciju aizpilda LIZ pārvaldības sistēmā

Kaļķošana

(EKO2_1)

 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kaļķošanas līdzeklis 
 • Daudzums
 • Iestrādes datums
 • Sadaļā “Noliktava” jāpievieno resurss:
  • kaļķošanas līdzeklis (nosaukums, daudzums)
 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbība:
  • kaļķošana (datums, līdzekļa nosaukums)

Minimālā augsnes apstrāde vai tiešā sēja

(EKO_4)

 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kultūraugs
 • Herbicīda nosaukums un tā lietošanas deva
 • Lietošanas datums
 • Apstrādātā platība
 • Sadaļā: “Noliktava” jāpievieno resursi:
  • sēklas (nosaukums, daudzums)
  • herbicīds (nosaukums, daudzums)
 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbības:
  • sēšana (datums, kultūraugs, izsējas norma)
  • herbicīda lietošana (datums, līdzekļa nosaukums, deva)

Organiskā mēslojuma precīzā iestrāde

(EKO5_1)
 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kultūraugs
 • Mēslošanas līdzeklis (digestāts vai šķidrmēsli,)
 • Lietotais daudzums
 • Izmantotā tehnika
 • Izkliedes datums
 • Sadaļā “Noliktava” jāpievieno resursi:
  • sēklas (nosaukums, daudzums)
  • mēslošanas līdzeklis (veids – digestāts vai šķidrmēsli, nosaukums, daudzums, sastāvs)
  • traktortehnika vai agregāts (no saraksta jāizvēlas precīzo tehnoloģiju aprīkojuma veids)
 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbības:
  • sēšana (datums, kultūraugs, izsējas norma)
  • mēslošana (datums, līdzekļa veids, nosaukums, deva)

Minerālmēslu precīzā iestrāde

(EKO5_2)
 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kultūraugs
 • Minerālmēslu nosaukums
 • Lietotais daudzums
 • Izkliedes datums
 • Sadaļā “Noliktava” jāpievieno resursi:
  • sēklas (nosaukums, daudzums)
  • mēslošanas līdzeklis (nosaukums, veids – minerālmēsli, daudzums, mērvienība, sastāvs)
 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbības:
  • sēšana (datums, izsējas norma)
  • mēslošana (datums, līdzekļa veids, nosaukums, deva)

Precīzā smidzināšana

(EKO5_3)

 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Kultūraugs
 • AAL nosaukums, tā lietošanas deva
 • Apstrādātā platība
 • AAL lietošanas datums
 • Sadaļā “Noliktava” jāpievieno resursi:
  • sēklas (nosaukums, daudzums)
  • AAL (nosaukums, daudzums)
 • Sadaļā “Lauka notikumi” konkrētam laukam jāveic darbības:
  • sēšana (datums, izsējas norma)
  • AAL lietošana (datums, līdzekļa veids, nosaukums, deva)

Mēslošanas plāns visiem saimniecības laukiem (EKO5_1, EKO5_2)

 

Iesniedz saimniecībā sagatavoto mēslošanas plānu pa e-pastu lizps.atbalsts@vaad.gov.lv

Pamatojoties uz lauksaimnieka piekrišanu un iesūtītajiem lauku vēstures datiem Excel atbalstītajos datņu formātos, VAAD darbinieki individuāli katrai saimniecībai izveidos mēslošanas plānus

vai

Lauksaimnieks pats LIZ pārvaldības sistēmā var sagatavot mēslošanas plānu

 

Datus paši lauksaimnieki vai ar privātā pakalpojuma sniedzēja starpniecību var iesniegt elektroniski pa e-pastu lizps.atbalsts@vaad.gov.lv  Excel atbalstītajos datņu formātos.

Augsnes analīzes

LIZ pārvaldības sistēmā ir pieejami (tādējādi iesniegti) VAAD veiktās augšņu agroķīmiskās izpētes un augsnes paraugu analīžu rezultāti, kā arī šādu agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju sniegtie dati:  SIA “AgTech”; SIA “Augsnes Laboratorija” (Saldus Laboratorija); SIA “DOJUS Latvija”; SIA “Precision Farming” (Agricon); Kooperatīvā sabiedrība “VAKS”; SIA “Augsnes izpētes grupa”.

Atbalsts sistēmas lietotājiem

Lai atvieglotu informācijas aizpildīšanu LIZ pārvaldības sistēmā, Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) sagatavots obligāto prasību apraksts un ekoshēmu aizpildīšanas ceļveži soli pa solim: https://www.vaad.gov.lv/lv/sistemas-aizpildisanas-celvezi

Visās VAAD reģionālajās nodaļās Latvijā un centrālajā administrācijā Rīgā pa tālruni vai klātienē darbinieki palīdzēs LIZ pārvaldības sistēmā ievadīt datus tiem lauksaimniekiem, kuri lauku vēstures pierakstus veic papīra formā (mapēs, kladē u.c.);

Aicinām sazināties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) pa tālruni 28337799, lai pieteiktu nepieciešamo konsultāciju (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).