Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma
virsraksta teksts un attēls no sistēmas funkcionalitātes

Informējam, ka LIZ pārvaldības sistēma nepārtraukti tiek attīstīta un papildināta ar jaunām funkcionalitātes iespējām, tiek uzklausīti lauksaimnieku – sistēmas lietotāju – viedokļi, tiek diskutēts par labāku un vienkāršāku risinājumu ieviešanu. Patlaban noris darbs pie apjomīgāku papildinājumu izstrādes un testēšanas, kas atvieglos datu ievades procesu. Līdz ar to aicinām lauksaimniekus līdz uzlabojumu pievienošanai nelietot sistēmu. Par uzlabojumu pievienošanu sistēmai informēsim atsevišķi.

Daži no plānotajiem sistēmas uzlabojumiem:

1) Iespēja sadaļā “Noliktava” pievienot:

- darbinieku (piemēram, AAL lietošanas operatoru, lietotāju)

- traktortehniku

- agregātu (lauku apstrādē izmantotās iekārtas, piemēram, AAL lietošanas iekārtas, ML izkliedētājs u.c.)

- stādus

2) Iespēja sadaļā “Lauka notikumi”:

- norādīt lauka apstrādē izmantoto tehniku

- pievienot stādīšanas un ražas novākšanas notikumus

- sēšanas notikums papildināts ar iespēju pievienot šķirni un vienā laukā iesēt vairākus kultūraugus

- ražas novākšana

3) Augsnes analīžu rezultātu imports un piesaiste LAD atbalstam pieteiktajiem laukiem. Augsnes analīzes pakalpojumu sniedzēji, kuru datu imports tiks nodrošināts LIZ pārvaldības sistēmā:

- VAAD Agroķīmijas laboratorija

- SIA “AgTech”

- SIA “Augsnes Laboratorija”

- SIA “DOJUS Latvija”

- SIA “Precision Farming”

- Kooperatīvā sabiedrība “VAKS”

4) LAD lauku nosaukumu imports

5) Lietotāja ērtībai vieglāk atšķirami obligāti un neobligāti ievadāmie lauki