Logo - alis ar lauka kontūrām un zaļu audziņu, sistēmas nosaukums pusaplī virs lauka un audziņa
https://liz.vaad.gov.lv/

Palīdzība:

67336733

lizps.atbalsts@vaad.gov.lv

Informācijas iesniegšanai LIZ pārvaldības sistēmā noteikti četri datumi (22.05., 30.06., 31.08., 05.11.). Ņemot vērā, ka šis ir pirmais LIZ pārvaldības sistēmas darbības gads, nepieciešamā informācija sistēmā šogad izņēmuma kārtā obligāti jāiesniedz līdz 5. novembrim. Līdz ar to šogad noteikto atbalsta samazinājumu piemēros tikai par tādas novēlotas informācijas iesniegšanu LIZ pārvaldības sistēmā, kuras iesniegšanas termiņš ir 5.novembris. 

Biežāk uzdotie jautājumi:

Sistēmas sadaļā "Noliktava" pievienojot augu aizsardzības līdzekli (AAL), obligāti jāievada AAL nosaukums, veids un daudzums. Sistēmā ir iespējams pievienot arī AAL iegādi apliecinošo pavadzīmi, taču šo lauku pildīšana nav obligāta.  

Jā, lauksaimniecības uzņēmuma īpašnieks, pirmo reizi pieslēdzoties LIZ pārvaldības sistēmai, varēs pilnvarot darbiniekus darbam ar sistēmu.

Ja atbalsta pretendents piedalās 4. ekoshēmā "Saudzējošā lauksaimniecības prakse", tad informācija LIZ pārvaldības sistēmā jāsniedz tikai par herbicīdu lietošanu.

Bet, ja lauksaimnieks piedalās arī 5.ekoshēmā "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" un vēlas saņemt atbalstu par to, ka tiek veikta precīzā AAL izkliede, tad LIZ pārvaldības sistēmā ir jāsniedz informācija par visiem iepirktajiem un lietotajiem AAL. 

Jā, varēs redzēt, kādām ekoshēmām lauki pieteikti LAD. 4. ekoshēma nosaka, ka LIZ sistēmā jānorāda visi uz konkrētā lauka lietotie herbicīdi. Tas būs jāizdara, ievadot sistēmā AAL lietošanas notikumu, kurā kā obligāti aizpildāmie lauki ir datums, kultūrauga AS, AAL nosaukums, deva uz konkrētā lauka un operators (ar derīgu apliecību), kas šo smidzinājumu veic.

Video pamācības

Aktualitātes

ekrānattēls no sistēmas un teksts un logo
LIZ logo un teksts
sistēmas logo - brūns lauks ar zaļu audziņu un aicinājums sniegt sistēmā datus