Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma
Ekoshēmas pretendentiem pagarināts informācijas iesniegšanas termiņš LIZ pārvaldības sistēmā

Valdība otrdien, 31. oktobrī, ir pieņēmusi Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem, paredzot garāku laika posmu datu ievadei lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēmā.

Šogad informācijas iesniegšanas termiņš LIZ pārvaldības sistēmā ir pagarināts līdz 2024. gada 5. februārim par:

  • augsnes optimizācijas jeb kaļķošanas materiāla izmantošanu lauksaimniekiem, kuri pretendē uz ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību papildatbalstu,
  • herbicīdu lietošanu lauksaimniekiem, kuri pretendē uz ekoshēmas atbalstu par saudzējošu lauksaimniecības praksi,
  • mēslošanas plānu, darbībām ar šķidro organisko mēslojumu un minerālmēsliem lauksaimniekiem, kuri pretendē uz ekoshēmas atbalstu par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi,
  • darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem lauksaimniekiem, kuri pretendē uz ekoshēmas atbalstu par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi.

Pagarināts arī augsnes agroķīmiskās izpētes vai agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datu vai augsnes paraugu analīžu rezultātu iesniegšanas gala termiņš LIZ pārvaldības sistēmā līdz 2023. gada 5. novembrim.

Atbalsta samazinājums par novēlotas informācijas iesniegšanu LIZ pārvaldības sistēmā 2023. gadā netiks piemērots.

Vairāk informācijas par iespēju saņemt palīdzību informācijas iesniegšanai LIZ pārvaldības sistēmā ir pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē “Ekoshēmu informācijas iesniegšana LIZ pārvaldības sistēmā 2023. gadā”.

Grozījumi paredz arī atbalsta pārdales kārtību starp saistītā ienākumu atbalsta pasākumiem, lai nodrošinātu minimālās atbalsta likmes, kā arī veikti redakcionāli precizējumi.

Tiešos maksājumus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF).

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija sagatavot ZM Preses un sabiedrsiko attiecību nodaļā