Augsne Jaunumi NorwayGrants
Norway grants

Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) ietvaros Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām iegādāts iekārtu komplekts kopējā slāpekļa noteikšanai augsnes paraugos ar Kjeldāla metodi.

Projektā Valsts augu aizsardzības dienests izveidos oglekļa monitoringa tīklu, kurā tiks ņemti augsnes paraugi. Šos paraugus laboratoriski analizēs, nosakot kopējo, organisko un neorganisko oglekli, kopējo slāpekli, granulometrisko sastāvu un reakciju. Jaunais iekārtu komplekts ļaus Agroķīmijas laboratorijai analizēt kopējo slāpekli augsnes paraugos. Iekārta aprīkota ar mineralizatoru, kas ļaus vienlaicīgi sagatavot līdz 18 paraugiem, un sistēmu, lai novērstu kaitīgu tvaiku izdalīšanos analīzes procesā.

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums.

 

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Guna Šmitiņa

Daļas vadītāja
guna.smitina [at] vaad.gov.lv