Statuss:
Īstenošanā
Norway grants

Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar Zemkopības ministriju un projekta partneriem: Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtu, Latvijas Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” šā gada februārī sācis īstenot Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteikto projektu "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā".

Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai.

Projekta ieviešana palīdzēs īstenot ilgtspējīgu lauksaimniecības pārvaldības praksi, lai palielinātu lauksaimnieciskās ražošanas produktivitāti, nodrošinātu ilgtspējīgu zemes resursu izmantošanu un palīdzētu saglabāt ekosistēmas. Turklāt projekts palīdzēs sasniegt starptautiskos un Eiropas mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņām un ziņošanas prasībām.

Galvenās projekta mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes, lauksaimnieki, nevalstiskais sektors, izglītības un zinātnes nozares institūcijas, kuras iesaistītas klimata politikas veidošanā un ieviešanā

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. uzticamas, valstij raksturīgas augsnes informācijas pieejamības uzlabošana lauksaimniecības zemē;
  2. nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas uzlabošana;
  3. nacionālās SEG aprēķināšanas sistēmas uzlabošana.

Valsts augu aizsardzības dienesta galvenais uzdevums ir nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas izveide, veicot šādus divus galvenos uzdevumus:

  • augsnes oglekļa monitoringa tīkla izveide lauksaimniecībā izmantojamā zemē;
  • augsnes oglekļa monitoringa datu bāzes izveide.

Projekts ilgums ir līdz 2024. gada 31. janvārim. Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums.

Informācija par projektu ZM tīmekļvietnē.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Projekta aktualitātes:

Teksts par semināru un kartes attēls kā vizualizācija
Grupas bilde, divām sievietēm rokā Latvijas un Norvēģijas karodziņi, virsraksta teksts un projekta logo
Latvijas lauksaimniecības augsnes jaunā klasifikācijas sistēma – kas, kā un kāpēc mainās.  Seminārs klātienē un tiešsaistē
ziņas nosaukuma teksts un attēli no konferences
Kartes fragments, ziņas virsraksta teksts, fonda logo
Attēls ar augsni, teksts
Norvēģijas ekspertu vizītes ietvaros Siguldas novadā tika demonstrēti lauku darbi un paraugu ņemšana
Cilvēki uz lauka pie izraktas bedres veic augsnes izpēti, teksts ar projekta logo
Teksts ar attēlu, kur VAAD darbinieks ar zondi uz lauka ņem augsnes paraugus, fonā govis.
Jaunā laboratorijas iekārta un teksts