Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma
LIZ logo un teksts

Lauksaimniekiem, kas Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) piesakās atsevišķu ekoshēmu un agrovides maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas un jāveic darbības Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēmu. LIZ pārvaldības sistēma sasaistīta ar pieteiktajiem platību maksājumiem LAD EPS.

Informācijas iesniegšanai LIZ pārvaldības sistēmā noteikti četri datumi (22.05., 30.06., 31.08., 05.11.). Ņemot vērā, ka šis ir pirmais LIZ pārvaldības sistēmas darbības gads, nepieciešamā informācija sistēmā šogad izņēmuma kārtā obligāti jāiesniedz līdz 5. novembrim. Līdz ar to šogad noteikto atbalsta samazinājumu piemēros tikai par tādas novēlotas informācijas iesniegšanu LIZ pārvaldības sistēmā, kuras iesniegšanas termiņš ir 5.novembris.

    Ņemot vērā, ka LIZ pārvaldības sistēma ir jauna un lietotājiem nepieciešama palīdzība tās apgūšanai, VAAD darbinieki sniegs individuālas konsultācijas katram interesentam.

    VAAD tīmekļvietnē (https://www.vaad.gov.lv/lv/palidziba-liz-parvaldibas-sistema) pieejams darbību ceļvedis LIZ pārvaldības sistēmas lietotājiem pa ekoshēmām, kā arī sistēmas rokasgrāmata, plānota videopamācību un citu informatīvo materiālu izstrāde.

    LIZ pārvaldības sistēmas lietotāji var saņemt atbalstu, zvanot pa tālruni 27808472, 26448433, 67550921 vai rakstot uz e-pasta adresi lizps.atbalsts@vaad.gov.lv.