Uz galda izlikti vairāki kalendāri

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), tāpat kā iepriekšējos gados, galda kalendāra formātā izdevis informatīvu materiālu “Integrētā augu audzēšana 2022”, kas izstrādāts kā palīgmateriāls lauksaimniekiem integrētās augu aizsardzības prasību nodrošināšanā.

Izdevumā iekļauta šāda informācija:

 • Integrētās augu aizsardzības metodes un pasākumi;
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitorings;
 • Datumi, kas jāatceras VAAD klientiem;
 • Bioloģiskajiem lauksaimniekiem e-pakalpojums "Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā";
 • Meža un augļu koku kaitēklis – zeltvēdera mūķene;
 • Augu aizsardzības līdzekļu aprites uzraudzības sistēma un biežāk pieļautie pārkāpumi;
 • "Misija Agronoms";
 • Vai augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītās smakas var kaitēt veselībai? 
 • Kartupeļu karantīnas organismi;
 • Kā atpazīt nezāles;
 • Augšņu reprezentatīvās kopas izveide un oglekļa monitoringa punktu ierīkošana;
 • VAAD reģistri un datu bāzes.

Jebkurš interesents kalendāru bez maksas var saņemt Rīgā, Lielvārdes ielā 36, iepriekš piesakoties pa tālruni 26425173, kā arī VAAD reģionālajās nodaļās: