Jaunumi
Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2019"

Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izdevums „Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2019”. Izdevumā atrodama plaša informācija par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri reģistrēti Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 2019. gada sākumā, tajā skaitā par to lietošanu, par lietošanas ierobežojumiem.

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts visu laiku mainās, jo tiek reģistrēti gan jauni līdzekļi, gan anulētas veco augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas, kā arī noteiktas izmaiņas atsevišķu reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumos. Jaunākā informācija par izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā atrodama VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv.

Izdevums pieejams arī elektroniski VAAD mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Informācija sabiedrībai > Izdevums "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts"

Par saraksta iegādi: „Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2019” var iegādāties VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā Rīgā, Lielvārdes ielā 36, otrajā stāvā, 54.kabinetā, tālr. 67185479 vai 67185481.

Ja vēlaties iegādāties 10 un vairāk sarakstu, iepriekš vēlams piezvanīt. Par rēķina izrakstīšanu sazinieties ar VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļu Rīgā vai ar reģionālajām nodaļām vai ierodieties personīgi.

Saraksta cena: 3,56 eiro + 0,75 eiro (PVN 21%) = 4,31 eiro

Lai saņemtu izdevumu:
Pircējam VAAD kontā jāieskaita 4,31 eiro. Uzrādot maksājuma uzdevumu, var saņemt sarakstu.

Mūsu rekvizīti:
Valsts augu aizsardzības dienests
Juridiskā adrese - Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000042982
Valsts kase reģ. Nr. 90000050138,
Konts Nr. LV47TREL2160320005000
Valsts kase, kods TRELLV22

Maksājuma mērķis rakstīt: Par LR reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2019.g. Ieskaitīt kodā 21360.
 
Plašāka informācija: VAAD reģionālajās nodaļās vai Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā tālr. 67185479 vai 67185481.