Ekrānšāviņš no Latvijas atvērto datu portāla lapas

Latvijas Atvērto datu portālā publicēta šāda Valsts augu aizsardzības dienesta informācija:

 • Sēklaudzēšanas lauku platības
  • Datu kopa aptver datus par Latvijā pavairotajām sugām un šķirnēm, kurām, atbilstoši starptautiskajām prasībām, jāveic oficiālas sēklaudzēšanas lauku apskates. Sēklaudzēšanas lauku apskates laikā Valsts augu aizsardzības dienests pēc sēklaudzētāja pieprasījuma pārbauda šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem. Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati, sēklu kvalitātes novērtēšanu un pēcpārbaudi un ko apstiprina attiecīgs dokuments.
 • Bioloģiskās lauksaimniecības sēklu datubāzes piedāvājumu kopsavilkums
  • Datu kopā pieejama informācija par bioloģiskās lauksaimniecības sēklu datubāzē tirdzniecībai piedāvāto bioloģiskas izcelsmes sēklas un pavairošanas materiāla apjomu. Visiem bioloģiskas izcelmes augiem un augu produktiem jābūt audzētiem no bioloģiskās lauksaimniecības standartiem atbilstošiem augu reproduktīvajiem materiāliem (sēklām, spraudeņiem, sakneņiem utt.). Katrai ES valstij ir jāuztur valsts bioloģiskās lauksaimniecības sēklu datubāze, lai lauksaimnieki varētu viegli identificēt bioloģisko sēklu piegādātājus savā valstī.
 • Konvencionālā pavairošanas materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā - izsniegto atļauju kopsavilkums
  • Datu kopa aptver datus par Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtajām atļaujām konvencionālas izcelsmes pavairošanas materiālu (gan sēklu, gan veģetatīvās pavairošanas materiālu) izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem nosaka, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai ar bioloģiskās ražošanas metodi iegūts sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls. Gadījumā, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi, valsts var atļaut bioloģiskajā ražošanā izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi. 
 • Kopsavilkums par sagatavoto sertificēto sēklu
  • Apkopota informācija par Latvijā sertificēto sēklu. Sēklas partiju sertificē, izvērtējot sēklu partijas atbilstību sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem. 

Informācija tuvākajā laikā tiks papildināta arī ar iepriekšējo periodu datiem. 

Konsultācijām: 

Liena Jaunzeme

Departamenta direktora vietniece
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv