Augu aizsardzības līdzekļi
Portatīvais dators, rokas uz klaviatūras un virsraksta teksts

Atgādinām, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 8.panta piekto daļu komersantiem, kas izplata augu aizsardzības līdzekļus, katru gadu līdz 1.aprīlim Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) jāiesniedz informācija par iepriekšējā kalendāra gadā lietotājiem izplatīto augu aizsardzības līdzekļu daudzumu.

Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumu Nr. 949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū” 32.1 punkts paredz, ka licences īpašnieks katru gadu līdz 1. aprīlim, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS), elektroniski iesniedz informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to realizācijas apjomu.

Datu ievade

LAD EPS e-pakalpojumā "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem" datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāka datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi.

Lai pārskatu iesniegtu, izmantojot LAD EPS, komersantam jāreģistrējas LAD Klientu reģistrā. Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski. Sīkāka informācija par aizpildāmajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD tīmekļvietnē.

Rokasgrāmata pieteikuma "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem" aizpildīšanai un iesniegšanai, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu EPS.

Neatkarīgi no komersanta izplatīšanas vietu skaita jāiesniedz viens kopīgs pārskats.

Ja komersantam 2021. gadā bijusi spēkā esoša speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, bet darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem nav notikušas, tas iesniedz iesniegumu brīvā formā, kurā informē par šo faktu. Iesniegumu var iesniegt klātienē jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā, nosūtīt pa pastu  vai elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv

Nepieciešamības gadījumā iespējams konsultēties:

  • par EPS darbību - ar LAD Informācijas tehnoloģiju speciālistu O.Tālbergu, tālr. 67027857;
  • par pārskata aizpildīšanu un iesniegšanu - ar VAAD Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektori V.Lazdausku, tālr. 67550921, 29219393;
  • par datu ievadi, veicot CSV failu ielādi - ar VAAD Informācijas daļas sistēmanalītiķi G.Kostu, tālr. 67323679; 28358556.