Jaunumi

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina, ka lauksaimniekiem īpaši jutīgajās teritorijās (Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežās, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežas) apsaimniekojot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā, kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, un lietojot mēslošanas līdzekļus, katru gadu ne vēlāk kā līdz 30.novembrim VAAD jāiesniedz mēslošanas plāna kopsavilkums par 2020.gadā faktiski iegūto ražu un attiecīgās ražas iegūšanai izlietotajiem mēslošanas līdzekļiem.
    
Kopsavilkumu var iesniegt tikai elektroniski:

izmantojot Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēmu (LAD EPS); nosūtot uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, t.i., parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Nepieciešamības gadījumā konsultācijas:

par EPS darbību - ar LAD Informācijas tehnoloģiju speciālistu Oskaru Tālbergu pa tālr. 67027857 vai 67027861 un e-pastu: eps@lad.gov.lv; par kopsavilkuma aizpildīšanu un iesniegšanu - ar VAAD Agroķīmijas departamentu, tālr. 67550920.

Informāciju sagatavoja:
VAAD Agroķīmijas departaments, tālr. 67550920