Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma
LIZ sistēmas logo un uzlabojumu atslēgasvārdi

LIZ pārvaldības sistēmā veikti atjauninājumi ar papildu funkcionalitāti, kas lauksaimniekiem atvieglos sistēmas lietošanu un atbalsta maksājumu prasību izpildi.

Sistēma papildināta ar:

Lauku atbalsta dienestā (LAD) pieteikto lauku informāciju:

 • lauka nosaukuma un ģeogrāfiskās informācijas importu,
 • kartes vizuālo attēlojumu,
 • pieteikto ekoshēmu atbalstu.

Iespēju importēt augsnes analīžu rezultātus, ja tie veikti:

 • Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas laboratorijā;
 • SIA “AgTech”,
 • SIA “Augsnes Laboratorija”,
 • SIA “DOJUS Latvija”,
 • SIA “Precision Farming” (Agricon),
 • Kooperatīvā sabiedrība “VAKS”.

Sistēma analīžu rezultātus automātiski piesaista LAD atbalstam pieteiktajiem laukiem.

Iespēju sadaļā “Noliktava” norādīt:

 • stādāmo materiālu,
 • lauku apstrādē iesaistīto darbinieku,
 • traktortehniku,
 • agregātu.

Iespēju sadaļā “Lauka notikumi” norādīt:

 • lauka apstrādē izmantoto tehniku,
 • pievienot stādīšanas un ražas novākšanas notikumus,
 • sēšanas notikumā pievienot šķirni,
 • vienā laukā iesēt vairākus kultūraugus,
 • pievienot ražas novākšanas notikumu.

Vēršam uzmanību, ka LIZ pārvaldības sistēmā ekoshēmu un agrovides atbalstam maksājumiem iesniedzamās informācijas apjoms ir atkarīgs no atbalsta veida, kam lauks pieteikts. Vairumā gadījumu lauksaimniekam jāizmanto tikai atsevišķas LIZ pārvaldības sistēmas funkcionalitātes.