Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma

LIZ pārvaldības sistēmā veikti kārtējie atjauninājumi ar uzlabotu funkcionalitāti, kas lauksaimniekiem atvieglos sistēmas lietošanu un atbalsta maksājumu prasību izpildi.

Jaunākās izmaiņas LIZ pārvaldības sistēmā:

  • Veikti uzlabojumi augšņu analīžu paraugu rezultātu piesaistē konkrētiem laukiem. Sistēmā pie konkrēta LAD atbalstam pieteiktā lauka tiek piedāvāta iespēja automātiski importēt rezultātus augsnes analīzēm, kas veiktas SIA “AgTech”, SIA “Augsnes Laboratorija”, SIA “DOJUS Latvija”, SIA “Precision Farming” (Agricon), kooperatīvajā sabiedrībā “VAKS”. Sistēmā pieejami arī VAAD veikto augšņu agroķīmiskās izpētes un augsnes paraugu analīžu rezultāti.
  • Atjaunota pilnvaru piešķiršanas funkcionalitāte.
  • Uzlabota atskaišu sadaļa, pievienoti atskaišu ģenerēšanas filtri pa kultūraugiem, laukiem, notikumiem, resursiem, periodiem u.tml.

Šī ir pirmā sezona, kad atbalsta saņēmējiem dati jāiesniedz LIZ pārvaldības sistēmā, tāpēc Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) darbinieki tuvākajā laikā sazināsies ar katru lauksaimnieku, kurš pieteicies ekoshēmu (EKO2_1, EKO4, EKO5_1, EKO5_2, EKO5_3) maksājumu saņemšanai, sniegs konsultācijas un atbalstu, lai lauksaimnieks sistēmā varētu ievadīt nepieciešamo informāciju.

Informējam, ka tiem lauksaimniekiem, kuri saimniecībā izmanto šādas lauksaimniecības pārvaldības sistēmas: “Geoface”, “E-agronoms”, VAKS, “NEXT Farming”, “Mans lauks”, un pieteikušies ekoshēmu (EKO2_1, EKO4, EKO5_1, EKO5_2, EKO5_3) maksājumu saņemšanai, jāturpina darbs šajās sistēmās. Patlaban VAAD sadarbībā ar šo sistēmu turētājiem strādā, lai nodrošinātu datu automātisko padevi uz LIZ pārvaldības sistēmu. Tomēr ikvienam lauksaimniekam, kurš ir pieteicies ekoshēmu EKO 5_1 (tieša šķidrā organiskā mēslojuma izkliede un iestrāde) vai EKO5_2 (minerālmēslu precīzā izkliede) atbalstam, LIZ pārvaldības sistēmā jāizveido mēslošanas plāns saimniecībai.

VAAD sniedz atbalstu un individuālas konsultācijas lauksaimniekiem darbā ar LIZ pārvaldības sistēmu ekoshēmu un agrovides atbalsta prasību izpildei pa tālruni 67336733 vai rakstiski e-pastā lizps.atbalsts@vaad.gov.lv.