Jaunumi
ES karogs un Apvienotās karalistes karodziņi kā puzles gabaliņi

Ar 2021. gada 1. janvāri, noslēdzoties Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) pārejas periodam, Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti un mainīsies tajā ražoto mēslošanas līdzekļu ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” (turpmāk - EK mēslošanas līdzeklis) ievešanas nosacījumi.

Izmaiņas, kas jāņem vērā mēslošanas līdzekļu ievedējiem, kuri ir pieteikuši uzskaitei EK mēslošanas līdzekļus līdz 2020. gada 31. decembrim.

  • Apvienotās Karalistes ražošanas uzņēmumi vairs netiks uzskatīti par Eiropas Savienības ekonomiskajiem operatoriem (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2003/2003), līdz ar to atbildību par EK mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas 2003/2003 prasībām būs jāuzņemas ievedējam Eiropas Savienībā. Pieteikt uzskaitei kā EK mēslošanas līdzekli tos varēs tikai ievedējs Eiropas Savienībā.
  • Ja Apvienotajā Karalistē ražotie EK mēslošanas līdzekļi būs laisti ES tirgū pirms pārejas perioda beigām, ievestos apjomus drīkstēs iztirgot.
  • Apvienotajā Karalistē ražotiem mēslošanas līdzekļiem ar amonija slāpekļa saturu virs 28 procentiem, detonācijas testam jābūt veiktam Eiropas Savienībā akreditētā laboratorijā.

Lai Latvijā tirgotu Apvienotajā Karalistē ražotu mēslošanas līdzekli pēc 2021. gada 1. janvāra, tam jābūt:

  • reģistrētam Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrā;
  • iekļautam paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā (tam jābūt atzītam kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā);
  • pieteiktam uzskaitei kā EK mēslošanas līdzeklim (pieteikšanu drīkst veikt tikai Latvijā reģistrēts uzņēmums).

Plašāka informācija pakalpojumu aprakstos