Jaunumi Mēslošanas līdzekļi

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina, ka vairāki mēslošanas līdzekļi: kālija nitrāts, nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts, amonija nitrāts un mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, ir sprāgstvielu prekursori, līdz ar to šo mēslošanas līdzekļu tirdzniecībai Mēslošanas līdzekļu aprites likumā noteiktas papildu prasības.

1. Tirgotājam pirms šo mēslošanas līdzekļu laišanas tirdzniecībā jāiesniedz VAAD visu tirdzniecības vietu faktiskās adreses. 

Informāciju par tirdzniecības vietām VAAD var iesniegt:

VAAD Agroķīmijas departamentā (Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006), sūtot pa pastu vai klātienē; parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: pasts@vaad.gov.lv

2. Tirgojot: 1) amonija nitrātu; 2) kalcija amonija nitrātu un 3) mēslošanas līdzekli, kura sastāvā amonija nitrāta slāpeklis ir 16 % vai vairāk, JĀPIEPRASA pircēja personas kods un apliecinājums par mēslošanas līdzekļa izmantošanu tikai augu mēslošanai.

Saraksts ar šiem mēslošanas līdzekļiem publicēts VAAD tīmekļvietnē reģistri.vaad.gov.lv 

Jāizvēlas viens no mēslošanas līdzekļa statusiem: "Reģistrēts” vai "EK ML”, vai "Ar atļauju”, un jāatzīmē sadaļa "AN SLĀPEKLIS > 16%”.

Piemēram:

Mēslošanas līdzekļu – sprāgstvielu prekursoru - tirdzniecības nosacījumi

3. Tirgojot pārējos prekursorus, kuru sastāvā nav amonija nitrāta: 1) kālija nitrātu; 2) nātrija nitrātu; 3) kalcija nitrātu, NAV JĀPIEPRASA pircēja personas kods un apliecinājums par mēslošanas līdzekļa izmantošanu tikai augu mēslošanai.

Informācija sagatavota:
VAAD Agroķīmijas departamentā, tālr. 67550920