Pagājušās nedēļas laikā (no 10.06.2024. līdz 14.06.2024.) veikta 41 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaude, tajā skaitā reaģējot uz pieciem iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamiem AAL lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem. Pārbaužu ietvaros ņemti trīs augu paraugi.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaužu laikā konstatēts viens pārkāpums – lietojot AAL nav ievērota marķējumā noteiktā prasība ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.

Nedēļas laikā veiktas arī trīs mēslošanas līdzekļu lietošanas prasību ievērošanas pārbaudes, pārkāpumi netika konstatēti.