Jaunumi Projektu aktualitātes starptautiski

Šodien (23.05.2022.) sākusies sešu Gruzijas Nacionālās pārtikas aģentūras augu karantīnas un augu aizsardzības speciālistu vizīte Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD). Gruzijas kolēģi iepazīsies ar VAAD struktūru, uzdevumiem, uzraudzības pārbaužu plānošanas sistēmu, augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrācijas un aprites uzraudzības kārtību, augiem kaitīgo organismu monitoringa veikšanu un plānošanu, augu pasu sistēmu, paraugu ņemšanu un paraugu analizēšanu Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā.

“Cieša sadarbība ar Gruzijas Vides un lauksaimniecības ministriju un Nacionālo pārtikas aģentūru sākusies šā gada sākumā Twinning projektā. Līdz šim bijušas vairākas Latvijas ekspertu vizītes Gruzijā. Tagad notiek pirmā Gruzijas speciālistu vizīte Latvijā, kura plānota, īpašu uzsvaru liekot uz saimniecību un uzņēmumu apmeklējumiem, lai parādītu mūsu sistēmas darbību praksē. Ceru, ka šāda praktiska pieredzes apmaiņa dos iespēju pilnveidot valstu fitosanitārās sistēmas un būt pamanāmiem starptautiskajā tirgū ar augstas kvalitātes augu produkciju,” norāda VAAD direktors Vents Ezers. 

Nedēļas laikā plānotas izbraukuma vizītes, kurās eksperti iepazīsies ar VAAD reģionālo nodaļu darbu, apmeklēs stādaudzētavas, piedalīsies augu paraugu ņemšanā, apmeklēs aukopības saimniecības un AAL tirdzniecības vietas, kur praksē iepazīsies ar AAL uzskaiti, glabāšanu un integrēto augu aizsardzību. Gruzijas speciālisti apmeklēs LLU Dārzkopības institūtu, Pūres stādaudzēšanas zemnieku saimniecību "Gulbji", graudu un minerālmēslojuma tirdzniecības uzņēmuma SIA "Elagro Trade", augkopības uzņēmumu SIA "ZS Veģi", SIA "Baltic Agro" un SIA "Rubuļi".

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros VAAD sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu, Igaunijas Lauksaimniecības un pārtikas pārvaldi (Agriculture and Food Board) un Zviedrijas Lauksaimniecības pārvaldi Gruzijā īsteno mērķsadarbības jeb Twinning projektu “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā".

Projekta uzdevums ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un veidojot sadarbību starp valstīm, apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus.