Eiropas Savienības, Lielbritānijas, Norvēģijas un Ukrainas nacionālo references laboratoriju ekspertu sanāksmē mikoloģijā piedalīsies 37 eksperti no 18 valstīm (Šveices, Ukrainas, Austrijas, Slovēnijas, Vācijas, Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Francijas, Īrijas, Polijas, Nīderlandes, Lietuvas, Horvātijas, Itālijas, Portugāles, Čehijas, Latvijas, Spānijas).

Sanāksmes mērķis ir informācijas apmaiņa par dalībvalstu laboratoriju ekspertu konstatētajām jaunām patogēnajām sēnēm, dārzeņu un krāšņumaugu slimībām, koku slimībām, zinātniskiem pētījumiem un atklājumiem. Sanāksmes ietvaros paredzētas prezentāciju sesijas par sēņu ierosinātajām augu slimībām, patogēno sēņu bioloģiju, testēšanas metodēm, identifikāciju, zinātniskajiem pētījumiem u. c.

Sanāksmē Latviju pārstāvēs Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas mikologi, kā arī pētnieki no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”.

Sanāksmē piedalīsies arī pārstāvis no EPPO (Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācijas) un informēs par EPPO aktualitātēm saistībā ar mikoloģiju.

14. maijā sanāksmes dalībnieki apmeklēs Ķemeru nacionālā parka purva takas.

Šāda veida mikologu sanāksmes ir ikgadējs pasākums, kurā Latvija piedalās kopš 2011. gada. Sanāksmi katru gadu organizē kāda no dalībvalstīm.

Mediju kontaktiem:

Dace Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
dace.udre [at] vaad.gov.lv