Sēklas un šķirnes Jaunumi
ziedošs rapša lauks tuvplānā

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 2024. gada pirmajos sešos mēnešos veica sēklu tirgus monitoringu, lai konstatētu nejaušo ģenētiski modificēto organismu klātbūtni konvencionālajā sēklas materiālā. Monitoringa laikā tika veiktas 19 pārbaudes sēklu tirdzniecības uzņēmumos, kas nodarbojas ar no citām valstīm ievesto sēklu izplatīšanu Latvijā. 

Pārbaužu laikā noņemti 19 paraugi no kukurūzas un rapša partijām. Minētās sugas pārbaudei izvēlētas balstoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” īstenotā zinātniskā projekta “Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem” (Projekta Nr. 17-100-INV17-5-000006.) secinājumiem par GMO riska sugām Latvijā.

Monitoringa  laikā noņemti seši kukurūzas paraugi no partijām, kas ievestas no Čehijas, Francijas, Ungārijas un Vācijas, astoņi paraugi no vasaras rapša partijām, kas iegūtas Francijā un Vācijā, kā arī 5 paraugi no ziemas rapša partijām, kas atceļojušas no Francijas, Spānijas un Vācijas. 

Pārbaudītajās partijās GMO piejaukums netika konstatēts.