Jaunumi pasākums

2021. gada 30. jūnijā no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 Rīgā, Pārdaugavā, tiek organizēts 22 km velobrauciens ar vairākām pieturvietām, kurās velobrauciena dalībniekiem un citiem interesentiem būs iespēja tikties ar ekspertiem, noskaidrot augu veselību ietekmējošos faktorus, iepazīt meža kaitēkļus un invazīvās augiem kaitīgās sugas, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs un iegūt balvas.

Pasākumu organizē Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar LU Botānisko dārzu, Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), Valsts meža dienestu (VMD), Akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” (LVM), Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” (SILAVA) un SIA “Velomens”.

Velobrauciens

Velomaršruts sāksies LU Botāniskajā dārzā Kandavas ielā 2 un noslēgsies Lucavsalā DAP Invazīvo augu teltī. Maršrutā būs šādas apstāšanās vietas: Augu veselības pietura (Uzvaras parks no Hermaņa ielas puses stadiona “Arkādija” virzienā), Meža pietura (LVM pagalmā, Vaiņodes ielā 1) un Lucavsalā, vietā, kur dabā apskatāmi latvāņi.

Velobrauciena maršruts vedīs, galvenokārt, pa ceļiem un vietām, kur ir zema satiksmes intensitāte, kas braucienu padarīs iespējami drošu un baudāmu. Apstāšanās vietās būs aktivitātes ar uzdevumiem, ko sarūpējuši pasākuma organizatori.

Katrs brauciena dalībnieks atklās ne tikai jaunas lietas par augiem un to kaitniekiem, bet arī jaunus ceļus, pa kuriem var braukt un iepazīt Rīgu.

Braukšanas maršruts izstrādāts SIA “Velomens” un tiek plānots grupā pa 20 cilvēkiem, ieskaitot divus grupas vadītājus. Braukšanas ātrums virs 10 km/h, ilgums – līdz 2,5 stundām, ieskaitot aktivitātes. Segums – mainīgs, būs gan asfalts un grants, gan velotakas. Izbraukt varēs ar jebkuru velosipēdu. Piemērots braucējiem no 12 gadu vecuma.

Katram dalībniekam pašam jāparūpējas par sava velosipēda tehnisko stāvokli un laika apstākļiem atbilstošu ērtu apģērbu, velo pieslēdzējiem un dzeramo ūdeni.

Vecāki ir pilnībā atbildīgi par savu bērnu braukšanas prasmēm un uzvedību brauciena laikā.

Pieteikšanās velobraucienam, aizpildot anketu: https://forms.gle/r2ZTHa9RH3DnAqQdA

Pēc pieteikšanās dalībnieks saņems īsziņu ar brauciena grupas kārtas numuru un starta laiku.

Lūdzam savlaicīgi pieteikties, jo grupu un cilvēku skaits ierobežots!

Aktivitātes punkti

Ikviens interesents, neatkarīgi no dalības velobraucienā, pasākuma laikā var apmeklēt aktivitāšu punktus un caur spēlēm un uzdevumiem atklāt nezināmo zināmajā, iepazīt dabā teorētisko, apskatot dzīvos objektus un kaitēkļu modeļus.

Meža pieturā LVM pagalmā (Vaiņodes ielā 1) būs apskatāma ekspozīcija ar meža kaitēkļiem un to postījumiem kokos. Būs iespēja uzdot jautājumus LVM, VMD un SILAVA ekspertiem un apskatīt mizgraužus un citus kukaiņus darbībā, kā arī nofotografēties ar dažāda izmēra bīstamo kukaiņu modeļiem.

Augu veselības pieturā Uzvaras parkā būs apskatāma fotogrāfiju izstāde “Skaistie un bīstamie augu kaitnieki”, VAAD eksperti konsultēs par bīstamajiem augu karantīnas organismiem, būs iespēja salikt puzles un izmēģināt prasmes citās aktivitātēs.

Invazīvo sugu teltī Lucavsalā DAP darbinieki iepazīstinās ar invazīvo augu pārvaldnieku, kā arī būs iespēja izspēlēt galda spēles par invazīvajiem augiem un noskatīties izglītojošas filmiņas.

Aktivitāšu punktos pasākuma apmeklētājiem jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja pasludināja 2020. gadu par Starptautisko augu veselības gadu ar mērķi uzsvērt augu veselības nozīmi pārtikas drošības uzlabošanā, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un ekonomiskās attīstības veicināšanā.

Covid – 19 pandēmijas ietekmē Starptautiskā augu aizsardzības konvencija pagarināja Starptautisko augu veselības gada pasākumu organizēšanu līdz 2021. gada 1. jūlijam.

Mediju kontaktiem:

Dace Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
dace.udre [at] vaad.gov.lv