Grupas bilde

Šonedēļ Rīgā notiek Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (Nordic – Baltic) augu aizsardzības dienestu pārstāvju ikgadējā sanāksme. Sanāksmē piedalās 20 dalībnieki, kas pārstāv septiņas valstis, tās galvenais uzdevums ir pieredzes apmaiņa augu veselības jautājumos. Latviju pārstāv Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta eksperti.

“Attiecībā uz augu karantīnas organismu izplatību mūsu klimatiskās joslas valstis ir daudz labākā situācijā nekā dienvidu un centrālās Eiropas valstis. Taču, palielinoties tirdzniecības apjomiem, palielinās arī organismu izplatības riski. Saskaņā ar jauno augu veselības regulu nepieciešams palielināt kontroļu skaitu un tas šobrīd mūsu Baltijas un Ziemeļvalstu augu veselības jomas ekspertiem ir kopīgs izaicinājums pie samazinātiem resursiem nodrošināt efektīvu kontroļu sistēmu”, norāda VAAD  direktore Kristīne Lomakina.

Trīs dienu laikā sanāksmes dalībnieki informēs par augu karantīnas organismiem, kas konstatēti katrā valstī, un riskiem ko tie rada, diskutēs par kaitīgo organismu apsekojumu programmas piemērošanas izaicinājumiem, pārrunās stādaudzēšanas un stādu izplatīšanas vietu kontrolēs konstatētās neatbilstības un to novēršanas iespējas, nacionālo ārkārtas situāciju plānu attiecībā uz prioritārajiem kaitīgajiem organismiem izstrādi, kā arī augu un augu produktu importa un eksporta jautājumus.

Iepriekšējā klātienes sanāksme notika 2019. gadā Lietuvā.

Karantīnas organismi ir tādi augiem kaitīgie organismi, kuri var radīt nepieņemamu ekonomisku, ar vidi saistītu vai sociālu ietekmi. Tie nav sastopami Eiropas Savienībā vai sastopami ierobežotās teritorijās un aktīvi tiek ierobežoti.

Mediju kontaktiem:

Dace Ūdre

Komunikācijas vadītāja
dace.udre [at] vaad.gov.lv