Augsne Mēslošanas līdzekļi
Kolāžas attēls - ziemāju lauks un virsraksta teksts

VAAD informē, ka, sākot ar 16. martu, uz lauksaimniecības zemēm atļauts izkliedēt kūtsmēslus un fermentācijas atliekas arī īpaši jutīgajās teritorijās, tas ir: Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu, Ādažu, Saulkrastu un Siguldas novadā (izņemot Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastu, Siguldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas), kurās noteikts aizliegums to darīt līdz 15. martam.

VAAD norāda, ka ar kūtsmēsliem un fermentācijas atliekām iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektārā gadā nedrīkst pārsniegt 170 kilogramu.

Lauku darbu periodā mēslošanas līdzekļus neizkliedē uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas augsnes. Mēslošanas līdzekļus izkliedē palienēs un plūdu riskam pakļautās teritorijās tikai pēc iespējamo plūdu sezonas beigām, kā arī mēslošanas līdzekļus neizkliedē vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām un par īpaši aizsargājamām teritorijām.

VAAD aicina iedzīvotājus būt saprotošiem – kūtsmēsli un fermentācijas atliekas izkliedēšanas laikā var radīt īslaicīgus labsajūtas traucējumus.

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma".