Jaunumi

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) šogad, veicot bakteriālās iedegas saimniekaugu pārbaudes, visā Latvijas teritorijā ņēmis 492 paraugus, no kuriem 29 paraugos konstatēta bīstama augu karantīnas slimība – bakteriālā iedega (Erwinia amylovora).

Kopumā VAAD inspektori no maija līdz augusta beigām veikuši 1914 pārbaudes, apsekotas dekoratīvo kultūru stādaudzētavas, tirdzniecības vietas (tirgi, gadatirgi, izstādes), veiktas pārbaudes dārzkopības centros, parkos, apstādījumos, piemājas dārzos, dendrārijos, komercdārzos.

No kopējā skaita 732 pārbaudes veiktas iepriekšējos gados noteiktajos bakteriālās iedegas perēkļos un trīs kilometru buferzonā ap tiem. 15 gadījumos inspektori reaģējuši uz iedzīvotāju aicinājumiem pārbaudīt bakteriālās iedegas pazīmes augiem piemājas dārzos.

Šogad ņemti 492 paraugi, kas testēti VAAD Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā. 29 paraugiem, kas ņemti desmit vietās, apstiprinājušās aizdomas par baktērijas klātbūtni, tās ir Kurzemē – Nīcā un Saldus novadā, Zemgalē - Rundāles novadā, Elejā, Svētē un Dobelē, Latgalē – Nīcgalē un Sventē, Rīgas reģionā - Ogres novadā un Birzgalē.

Pamatojoties uz laboratorisko testu rezultātiem, pieņemti lēmumi par fitosanitāro pasākumu veikšanu, proti, par 1959 koku iznīcināšanu, tajā skaitā, 1104 ābeļu, 826 bumbieru, 22 vilkābeļu,  piecu pīlādžu un  divu krūmcidoniju.

Lai ierobežotu bīstamās augu slimības tālāku izplatību, buferzonā – teritorijā 3 km rādiusā ap vietu, kur konstatēta bakteriālā iedega, aizliegts pārvietot bišu stropus bakteriālās iedegas saimniekaugu ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām. Šajās teritorijās VAAD inspektori turpmākos divus gadus pastiprināti pārbaudīs augus.

Ņemot vērā iepriekšējos gados un 2020. gadā konstatētos bakteriālās iedegas perēkļus, šobrīd aktuālas 14 bakteriālās iedegas buferzonas.

Plašāka informācija par bakteriālo iedegu: Bakteriālās iedegas pazīmes, izplatība un saimniekaugi

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv, www.vaad.gov.lv