Jaunumi Sēklas un šķirnes

Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) saņemtas sūdzības par nesertificētu sēklu tirdzniecību interneta tirdzniecības vietnēs. VAAD norāda, ka šādas lētas, nesertificētas sēklas var radīt risku videi un ekonomiskus zaudējumus lauka īpašniekam. Reaģējot uz sūdzībām, tiek veiktas pārbaudes.

“Katru sezonu VAAD saņemam informāciju par problēmām, kas radušās, iegādājoties lētas nesertificētas sēklas. Piemēram, sajauktas ziemāju un vasarāju šķirnes, un rezultātā gaidītās ražas vietā ir tikai zaļš mauriņš, kas nestiebro un ko labākajā gadījumā var izmantot kā zaļmēslojumu, vai arī ievazātas līdz šim nebijušas nezāles, kuru apkarošana pēc tam ir ilgstošs pasākums, kurā jāiegulda resursi. Sertificēta sēkla garantē šķirni un kvalitāti. Izvēloties sertificētu sēklas materiālu, pircējs var būt drošs, ka laukos izaugs tieši tā šķirne, kas minēta pavaddokumentos, ka tā būs tieši ar tādām raksturīpašībām, kuras atbilst konkrētās šķirnes aprakstam”, norāda VAAD Sēklu kontroles departamenta direktora vietniece Liena Jaunzeme.

Kvalitatīvs, sertificēts sēklas materiāls vienmēr būs slēgtā saiņojumā ar pievienotu oficiālu etiķeti. Sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ir pats galvenais sēklu kvalitāti apliecinošais dokuments, no kura var uzzināt visu svarīgāko informāciju par konkrēto sēklu partiju. Etiķešu veids un tajā norādāmā informācija ir vienota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Etiķete var būt piešūta, uzlīmēta vai ar auklas caurumu, atsevišķos gadījumos tā var būt arī uzdrukāta uz saiņojuma. Sēklu saiņotājam iesaiņojuma materiāls un saiņojuma noslēgšanas veids jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos, sēklu nesajaukšanos, kā arī lai iesaiņojumu nevarētu atvērt bez redzamām etiķetes vai iesaiņojuma bojājuma pazīmēm.

Saiņojuma etiķetē jābūt norādītai informācijai gan par pašu sēklu partiju, gan par sertificētājinstitūciju un izcelsmes valsti, saiņošanas mēnesi un gadu, gan sēklas materiāla apstrādi ar biopreparātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem. Iegādājoties labību sēklas, kas nav sagatavotas Latvijā, sēklu partijas pavaddokumentu kopumā jābūt arī sēklu izcelsmes valsts izdotiem dokumentiem, kas apliecina, ka šajā labību sēklu partijā vai tās audzēšanas laukā nav konstatēti vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi.

Etiķeti vienmēr vēlams saglabāt kā pierādījumu neskaidrību gadījumos. VAAD atgādina – ja pircējs ir iegādājies sēklas bez etiķetes, tas zaudē tiesības izteikt pretenzijas sēklu tirgotājam.

Administratīvā atbildība

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 22. pantu par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpumiem var piemērot naudas sodu līdz 350 eiro.

Mediju kontaktiem:

Dace Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
dace.udre [at] vaad.gov.lv