Jaunumi Sēklas un šķirnes
Labības lauks ar sēklu pēcpārbaudes atzīmēm un tekstu

Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) saņemtas un izskatītas vairākas sūdzības par nesertificētas sēklas tirdzniecību interneta vietnēs. VAAD norāda, ka šādas lētas, nesertificētas sēklas var radīt nezāļu vai slimību izplatības risku un ekonomiskus zaudējumus lauka īpašniekam.

Katru gadu VAAD saskaras ar problēmām, kas lauksaimniekiem rodas, izmantojot nesertificētu sēklas materiālu, piemēram, sajaukti ziemāji ar vasarājiem un gaidītās ražas vietā izaug mauriņš, kas nestiebro, vai arī ar sēklām ievazātas vējauzas, lāčauzas, rudzu smilgas un citas bīstamas nezāles, kuru apkarošanā pēc tam jāiegulda daudz laika un resursu, tajā skaitā, pastiprināti izmantojot herbicīdus.

VAAD norāda, ka tikai sertificēta sēkla garantē šķirni ar tai atbilstošajām raksturīpašībām un sēklas materiāla kvalitāti.

Kvalitatīvs, sertificēts sēklas materiāls vienmēr būs slēgtā saiņojumā ar klāt pievienotu oficiālu etiķeti. Sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ir pats galvenais sēklu kvalitāti apliecinošais dokuments, no kura var uzzināt informāciju par konkrēto sēklu partiju. Etiķešu veidi un tajās norādāmā informācija ir vienoti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Etiķete

Etiķete var būt piešūta, uzlīmēta vai atsevišķos gadījumos tā var būt arī uzdrukāta uz saiņojuma.

Saiņojuma etiķetē jābūt norādītai informācijai gan par pašu sēklu partiju, gan par sertificētājinstitūciju un izcelsmes valsti, saiņošanas mēnesi un gadu, gan sēklas materiāla apstrādi ar biopreparātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem.

Iegādājoties labību sēklas, kas nav sagatavotas Latvijā, sēklas partijas pavaddokumentu kopumā jābūt arī sēklu izcelsmes valsts izdotiem dokumentiem, kas apliecina, ka šajā labību sēklu partijā vai tās audzēšanas laukā nav konstatēti vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi.

Pircējam ir tiesības prasīt, lai pārdevējs papildus etiķetei uzrāda sēklas kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu iegādāto saiņojumu etiķetes iesakām saglabāt kā pierādījumu neskaidrību gadījumos. Gadījumos, kad pircējs iegādājas sēklas bez etiķetes, tiek zaudētas tiesības izteikt pretenzijas sēklu tirgotājam.

Mediju kontaktiem:

Dace Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
dace.udre [at] vaad.gov.lv