Augu aizsardzības līdzekļi Jaunumi

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), kā katru gadu ražas novākšanas laikā, atgādina lauksaimniekiem glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas prasības.

Graudaugu sējumos, kuros savairojušās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, lai atvieglotu ražas novākšanu un samazinātu ražas zudumus, graudaugu pilngatavības stadijā, ievērojot nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai, drīkst lietot vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdus, kuri satur darbīgo vielu glifosātu.

Ja glifosātu saturošu herbicīdu lieto nezāļu iznīcināšanai sējumos:

  • Kviešiem, miežiem, auzām, rudziem un tritikālei jābūt pilngatavības stadijā (AS 89), kad sēklu mitrums ir zem 30%. Ražas novākšana atļauta ne ātrāk kā 7—10 dienas pēc lauka smidzināšanas saskaņā ar ierakstu par nogaidīšanas laiku   konkrētā AAL marķējumā.
  • Rapša sējumus apsmidzina, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Ražas novākšana atļauta ne ātrāk kā 10—14 dienas pēc lauka smidzināšanas saskaņā ar ierakstu par nogaidīšanas laiku konkrētā AAL marķējumā.
  • Zirņu un lauka pupu sējumus apsmidzina, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Ražas novākšana atļauta ne ātrāk kā 7—10 dienas pēc lauka smidzināšanas saskaņā ar ierakstu par nogaidīšanas laiku konkrētā AAL marķējumā.
  • Sēklai paredzētos laukus apstrādāt aizliegts.
  • Sējumam jābūt izlīdzinātam un vienmērīgi gatavam.

“Šāds nosacījums ir spēkā tāpēc, ka graudu pilngatavības stadijā vārpa ir dzeltena, bez hlorofila, graudi ir cieti un fizioloģiski gatavi, vairs nenotiek barības vielu pārvietošanās no lapām uz graudiem. Šajā stadijā pēc AAL lietošanas tā atliekas būs uz grauda virsmas kā tiešs smidzinājuma pārklājums, bet nenonāks pašā graudā. Maldīga ir doma, ka glifosāta lietošana paātrina graudu nobriešanu. Tieši otrādi, tā lietošana pārtrauc graudu briešanu, graudi sažūst, tādējādi samazinās raža”, norāda VAAD Augu aizsardzības departamenta direktore Līga Brence.

Atgādinām, ka, lietojot glifosātu saturošu herbicīdu, tāpat arī jebkuru citu AAL, precīzi jāievēro norādes tā marķējumā, proti, norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai.

Nepareiza AAL lietošana negatīvi ietekmē cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi, kā arī rada tiešus zaudējumus lauksaimniekiem, un tā ir administratīvi sodāma darbība.

Izprotot sabiedrības pastiprināto interesi par graudu kvalitāti, VAAD katru gadu labības kulšanas laikā monitoringa ietvaros atliekvielu noteikšanai ņem augu paraugus no laukiem, kuri bijuši apstrādāti ar glifosātu saturošiem AAL. Pēdējos gados pārkāpumi nav konstatēti.

Dace Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
dace.udre [at] vaad.gov.lv