Jaunumi Projektu aktualitātes

Notikusi Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības projekta “Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem” piektā vadības sēde, kurā attālināti piedalījās Latvijas, Polijas, Nīderlandes projekta partneri, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvis.

Projekta līdere – Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) direktore Kristīne Lomakina – projekta vadības sēdē piedalījās klātienē Kijivā, kur apmeklēja Ukrainas Pārtikas drošības un patērētāju aizsardzības dienestu, tikās ar direktora vietnieku Vadimu Čaikovski un Augkopības, fitosanitārās drošības un kontroles departamenta direktoru Andriju Čelombitko. Tikšanās laikā detalizēti pārrunāta projekta gaita un turpmākās darbības ES standartu pārņemšanā ĢMO, sēklu un augu šķirņu jomā. Projekta pārskata ceturkšņa laikā projekta 12 eksperti no Latvijas un Polijas ir īstenojuši 19 misijas. Šajā periodā pēc projekta aktivitāšu atsākšanas organizētas pirmās ekspertu misijas arī klātienē Ļvivas un Volīnas apgabalos. Kopumā kopš projekta uzsākšanas 2021. gadā notikušas 50 ekspertu misijas, lielākā daļa attālināti, kurās vērtēti Ukrainas sēklu aprites un šķirņu aizsardzības un ĢMO jomas tiesību akti, iestādes darbības un laborotoriju procesi.

Vizītes laikā VAAD direktore apmeklēja arī Ukrainas Pārtikas drošības un patērētāju aizsardzības dienesta Ļvivas reģionālo fitosanitāro laboratoriju un tikās ar reģionālās Fitosanitārās nodaļas vadītāju Mikolu Oleksijenko.