Statuss:
Īstenošanā
Twinning projektu logo

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) - partnerībā ar  Polijas Valsts augu veselības un sēklu inspekcijas dienestu (Piorin), Kultūraugu pētniecības un analīzes centru (Coboru) un Nīderlandes Lauksaimniecības inspekcijas dienestu (Naktuinbouw) - Ukrainā uzsācis īstenot mērķsadarbības jeb Twinning projektu „Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem”.

Projekta galvenais uzdevums ir palīdzēt novērst trūkumus valsts uzraudzības (kontroles) jomā attiecībā uz ĢMO atbilstību drošības pasākumiem un izplatību atvērtās sistēmās, augu šķirņu aizsardzību un sēklu un stādāmā materiāla ražošanu. Savukārt specifiskais mērķis ir valstu tiesību aktu tuvināšana saskaņā ar ES direktīvām un regulām attiecībā uz valsts uzraudzību (kontroli) ĢMO jomā atvērtās sistēmās, augu šķirņu aizsardzību un sēklu un stādāmā materiāla ražošanu un attiecīgu valsts uzraudzības (kontroles) sistēmu uzlabošanu saskaņā ar ES standartiem, lai īstenotu ES acquis

Projektā vienlaikus tiek īstenotas trīs tā sastāvdaļas:

1. Tiesību aktu tuvināšana;

2. Iestādes organizatoriskā un darbības izvērtēšana;

3. Fitosanitāro laboratoriju organizatoriskā un darbības izvērtēšana.

Projekta ilgums ir 21 mēnesis.

Projekta īstenošanas gaitā paredzēts sasniegt šādus rezultātus:

 • Pārņemt 10 ES normatīvos aktus atbilstoši ekspertu sniegtajiem priekšlikumiem
 • Sagatavot metodoloģiskas rekomendācijas un monitoringa programmu ĢMO noteikšanai
 • Izdot 10 000 informatīvo materiālu vienību un 3 publikācijas medijos
 • Sagatavot funkcionālo novērtējumu atsevišķi iestādei un fitosanitārajām laboratorijām
 • Iekšējo normatīvo aktu izstrāde
 • Plānošanas un stratēģisko dokumentu izstrāde (rīcības plans, ieviešanas stratēģija un komunikācijas stratēģija)
 • Kopumā 190 darbinieku apmācība (tajā skaitā iestādes un tās laboratoriju darbinieku apmācības)
 • Kopā 10 mācību vizītes Latvijā, Polijā un Nīderlandē
 • Stratēģija (ietverot rīcības plānu) laboratoriju darba pilnveidei
 • Nepieciešamā aprīkojuma saraksts, efektīvi izmantojot jau esošo aprīkojumu
 • Laboratorijas procedūru izstrāde atbilstoši rīcības plānam.

VAAD šo projektu realizē vecākā projekta partnera statusā, tas nozīmē projekta koordināciju un vadību. Savukārt VAAD speciālisti piedalās visu projekta sastāvdaļu ieviešanā kā eksperti.

Projektu finansē ES. Kopējais projekta finansējums ir 1,1 miljons eiro.

Projekta aktualitātes:

Pie galda pie datora M. Frikmanis un K. Lomakina, fonā Ukrainas karte