Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma
ekrānattēls no sistēmas un teksts un logo

Lauksaimnieki jautā: Vai LIZ pārvaldības sistēmā jāievada augu aizsardzības līdzekļu iegādi apliecinoši dokumenti?

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atbild: Sistēmas sadaļā "Noliktava" pievienojot augu aizsardzības līdzekli (AAL), obligāti jāievada AAL nosaukums, veids un daudzums. Sistēmā ir iespējams pievienot arī AAL iegādi apliecinošo pavadzīmi, taču šo ievadlauku aizpildīšana nav obligāta.  

VAAD turpina veikt papildinājumus un uzlabojumus LIZ pārvaldības sistēmā.

Plašāk par LIZ pārvaldības sistēmu