Jautājumi un atbildes:

Sistēma mēslošanas plānu neļauj izveidot, jo ir veikts notikums "Ražas novākšana". Šajā gadījumā, lai izveidotu mēslošanas plānu ir jāizdzēš "Ražas novākšana" un tad jāveido mēslošanas plāns.

Atbilde:

Datus pagaidām izdzēst nevar, paliek atlikumos. Ar laiku šāda funkcionlaitāte tiks ieviesta. Pagaidām liekie daudzumi var palikt noliktavā, tie netiks uzskatīti par neatbilstību.

Atbilde:

Vairumā gadījumu tiešām termināļa GPS uzrāda lielāku platību. Tā nav problēma, LIZ pārvaldības sistēmā pie AAL lietošanas notikuma lauka platību izlabojiet, norādot lielāku. Attiecīgi uz to AAL arī no Noliktavas tiek norakstīti korekti. Tāpat jārīkojas gadījumos, ja apstrādātā platība ir mazāka, piemēram, ja ar AAL lauku apstrādā tikai pa perimetru. Tad apstrādāto platību attiecīgi norāda mazāku.

Atbilde:

Nē, ekoshēmas atbalsts par saudzējošu lauksaimniecības praksi (EKO4) prasību izpildei nav nepieciešams norādīt traktortehniku un smidzinātāju.

EKO4 darbību ceļvedis LIZ pārvaldības sistēmā

Atbilde:

Lauksaimniekiem, kuri saimniecībā izmanto "Geoface”, “E-agronoms”, VAKS, “NEXT Farming”, “Mans lauks” lauksaimniecības pārvaldības sistēmas un pieteikušies ekoshēmu maksājumu saņemšanai, jāturpina darbs šajās sistēmās, tas nozīmē, ka neko manuāli nevajg dublēt LIZ pārvaldības sistēmā. 

Patlaban VAAD sadarbībā ar šo sistēmu turētājiem strādā, lai nodrošinātu datu automātisko padevi uz LIZ pārvaldības sistēmu.

Izņēmums ir mēslošnas plāna sagatavošana: Lauksaimniekam, kurš ir pieteicies ekoshēmu EKO 5_1 (tieša šķidrā organiskā mēslojuma izkliede un iestrāde) vai EKO5_2 (minerālmēslu precīzā izkliede) atbalstam, LIZ pārvaldības sistēmā jāizveido mēslošanas plāns saimniecībai.

 

Atbilde:

Nav taisnība, LIZ pārvaldības sistēmā jāstrādā uz Chrome, Edge, FireFox interneta pārlūku jaunākajām versijām. Ja nedarbojas, jānotīra interneta pārlūka kešatmiņu, jāpārstartē interneta pārlūks un jāatkārto darbību kura neizdevās. Ja arī tad nestrādā, jāraksta uz e-pastu lizps.atbalsts@vaad.gov.lv .

Atbilde:

Pretendējot uz BDUZ atbalsta maksājumiem, LIZ pārvaldības sistēmā jāveic:

  1. Solis. Lauka imports no LAD.

No sistēmas viedokļa uz no LAD importētā lauka vēl nekas neaug, tāpēc sistēmā uz lauka jāierīko ilggadīgo zālāju un pēc tam jānovāc raža. Zālāja ierīkošana vai iesēšana ir vienreizējs pasākums tikai šogad, turpmāk sistēma sapratīs, ka zālājs jau konkrētā laukā aug.

Vispirms sēkla būs jāieliek noliktavā, tad jāizsēj uz lauka, pēc tam jānovāc raža.

  1. Solis. Sēklas pievienošana sadaļā “Noliktava”.

Darbības: jāspiež poga “Pievienot resursu”, jāizvēlas resurss “Sēklas”, “Ilggadīgs zālājs”, šķirne “Cits”. Jānorāda sēklas daudzums (kg) – ilggadīgā zālāja izsējas norma ir 25 – 35 kg uz viena hektāra.

  1. Solis. “Lauka notikums” sēšāna.

Darbības: Sadaļā „Lauka notikumi”, jāuzspiež uz lauka (saraksts kreisajā pusē), uz kura vēlamies veikt darbības. Jāspiež poga “Pievienot notikumu”, kā “Darbība” jāizvēlas “Sēšana”, jāievada aptuvenais sēšanas datums, jāizvēlas kultūraugs “Ilggadējais zālājs/cits” un jānorāda izsējas norma. Kad dati ievadīti, jāspiež “Saglabāt”.

  1. Solis. Ražas novākšana.

Darbības: sadaļā „Lauka notikumi” jāspiež poga “Pievienot notikumu”, kā “Darbība” jāizvēlas “Ražas novākšana”, jānorāda datums, kultūraugs “Ilggadējais zālājs/cits”, jāizvēlas viens no iespējamiem “Ražas veidiem” – zaļmēslojums, salmi, zaļbarība, zāle (smalcināšana), siens, zāle (nopļaušana/aizvešana), zāle (noganīšana), jānorāda ražas apjoms un mērvienība, jāspiež “Saglabāt”.

Neskaidrību gadījumā lūgums konsultēties telefoniski 67336733 vai rakstot e-pastu: lizps.atbalsts@vaad.gov.lv

Atbilde:

Lai pārliecinātos, ka visu nepieciešamo informāciju konkrētam atbalsta veidam esiet norādījis, lūgums skatīt LIZ pārvaldības sistēmas darbību aprakstu: https://www.vaad.gov.lv/lv/media/4374/download?attachment

Ja esiet visu norādīto informāciju iesniedzis un saglabājis, dati automātiski tiks iesniegti LAD sistēmā. 

Atbilde:

Agrovides maksājumu saņemšanai mēslošanas plāna sastādīšana ilggadīgiem stādījumiem nav obligāta.

Tomēr LIZ pārvaldības sistēmas funkcionalitāte pakāpeniski tiek papildināta ar jaunām iespējām, proti, tuvākajā laikā dārzeņu stādījumiem varēs sastādīt mēslošanas plānu (informēsim par jaunumiem), bet nākamajā sezonā arī ogulājiem un augļkokiem.

Šobrīd mēslošanas plānu iespējams sagatavot, tikai tiem laukiem, kas pieteikti EKO5_2 (Ekoshēmas atbalsts par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi (minerālmēslu precīzā izkliede) un tā ir obligātā prasība maksājumu saņemšanai.

Atbilde:

Sistēmas sadaļā "Noliktava" pievienojot augu aizsardzības līdzekli (AAL), obligāti jāievada AAL nosaukums, veids un daudzums. Sistēmā ir iespējams pievienot arī AAL iegādi apliecinošo pavadzīmi, taču šo ievadlauku aizpildīšana nav obligāta.  

Atbilde:

Ņemot vērā BDUZ un zālāju apsaimniekošanas specifiku, LIZ pārvaldības sistēmā veikti uzlabojumi, tai skaitā sistēmas sadaļa "Lauka notikumi" papildināta ar  notikumu "Ražas novākšana", kur iespēja fiksēt pļaušanu/novākšanu un noganīšanu. Sk. video pamācību par BDUZ elektroniskās lauka vēstures aizpildīšanu.

Atbilde:

Jā, lauksaimniecības uzņēmuma īpašnieks, pirmo reizi pieslēdzoties LIZ pārvaldības sistēmai, varēs pilnvarot darbiniekus darbam ar sistēmu.

Atbilde:

Ja atbalsta pretendents piedalās 4. ekoshēmā "Saudzējošā lauksaimniecības prakse", tad informācija LIZ pārvaldības sistēmā jāsniedz tikai par herbicīdu lietošanu.

Bet, ja lauksaimnieks piedalās arī 5.ekoshēmā "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" un vēlas saņemt atbalstu par to, ka tiek veikta precīzā AAL izkliede, tad LIZ pārvaldības sistēmā ir jāsniedz informācija par visiem iepirktajiem un lietotajiem AAL.