BDUZ elektroniskā lauku vēsture LIZ pārvaldības sistēmā

Video pamācībā kā LIZ pārvaldības sistēmā ievadīt lauku vēstures datus Zālāju biotopu apsaimniekošanas (BDUZ) atbalsta saņemšanai.

Darba uzsākšana
LAD pieteikto lauku pievienošana
Sēklu pievienošana Noliktavā
Stādu pievienošana Noliktavā
Kūtsmēslu pievienošana LIZ pārvaldības sistēmā (ja ir ganāmpulks)
Kūtsmēslu pievienošana LIZ pārvaldības sistēmā (ja nav ganāmpulks)
Kaļķojamā materiāla pievienošana Noliktavā
Traktortehnikas/agregāta pievienošana Noliktavā
Sēšana
AAL lietošana
Mēslošanas plāna sagatavošana LIZ pārvaldības sistēmā (augsnes agroķīmiskās izpētes dati)
Mēslošanas plāna sagatavošana LIZ pārvaldības sistēmā (augsnes analīzes nav veiktas VAAD laboratorijā)
Mēslošanas plāna sagatavošana LIZ pārvaldības sistēmā (VAAD laboratorijā veiktas augsnes analīzes)