Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un nodarbojas ar stādīšanai paredzēto augu vai kartupeļu audzēšanu, katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā deklarāciju fitosanitārajai kontrolei.

Procesa apraksts

 1. Deklarācijas iesniegšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā un iesniedz deklarāciju.

  Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvežos “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” un “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis” (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

  E-pasts
  • Klients nosūta deklarāciju uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Deklarācijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta deklarāciju pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz deklarāciju.

  Iesniedzamie dokumenti – aizpildīta veidlapa "Deklarācija par fitosanitāro kontroli".

  Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo deklarācijas, lai iegūtu datus par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu audzēšanas apjomiem.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

Valsts augu aizsardzības dienesta rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Baiba Dimdiņa

Vecākā inspektore
baiba.dimdina [at] vaad.gov.lv