Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Selekcionāra tiesības nozīmē, ka neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst augu šķirni par ienākumu avotu: ražot, pavairot, piedāvāt pārdošanai, pārdot vai citā veidā realizēt, eksportēt un importēt. Selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par šķirnes pavairošanas materiāla izmantošanu.
Selekcionāra tiesības piešķir, ja šķirne ir jauna, atšķirīga, viendabīga un stabila.
Latvijas normatīvajos aktos noregulēta selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtība un tiesību aizsardzība. Noregulējums tiek piemērots visām augu ģinšu un sugu šķirnēm (ieskaitot hibrīdus). Selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par šķirnes pavairošanas materiāla izmantošanu.
Lai iegūtu selekcionāra tiesības, persona iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai".
  2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis).
  3. Ja ir veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude:
  • šķirnes pārbaudes pārskats;
  • šķirnes apraksts, ko izsniegusi institūcija, kas veikusi šķirnes pārbaudi, vai apstiprināta šķirnes apraksta kopija.
  3. Ja nav veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude – šķirnes tehniskā anketa saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  4. Pieprasot konvencijprioritāti – reģistrēta, prioritātes datumu apstiprinoša iesnieguma kopija.
  5. Ja selekcionāra tiesības aizsargātas citā valstī – pirmās selekcionāra tiesību piešķiršanas apliecības kopija.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par iesnieguma selekcionāra tiesību piešķiršanai reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt iesniegumu.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva
  61,18 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr.173 “Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā” 3.punktu.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par selekcionāra tiesību piešķiršanu

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem paziņojumu par iesnieguma reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem paziņojumu par iesnieguma reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Liena Jaunzeme

Liena Jaunzeme

Departamenta direktore
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv