Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jebkurš lauksaimnieks var iesniegt Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā vai tās filiālēs sēklu paraugu, lai noteiktu sēklu kvalitatīvo īpašību rādītājus – sēklu analītisko tīrību, citu augu sēklu piemaisījumu, dīgtspēju, dzīvotspēju, mitruma saturu, kaitēkļu invāziju, 1000 sēklu masu, vējauzas klātbūtni, sēklu veselīgumu. Iespējams veikt arī sēklu maisījumu analīzi (noteikt sugu procentuālo sastāvu un dīgtspēju). Laboratorija ir starptautiski akreditēta, un testēšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas metodiku. Ja sēklaudzētājs audzē labības, lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, biešu, dārzeņu un kartupeļu sēklas materiālu, kas paredzēts pārdošanai, jāpārbauda sēklu partijas kvalitātes atbilstība sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības normatīvo aktu prasībām un sēklām jābūt atbilstoši iesaiņotām un etiķetētām. Atbilstoši vajadzībām klients var izvēlēties kādu no zemāk norādītajiem pakalpojumiem/pakalpojumu komplektiem: 1) sēklu parauga analīze laboratorijā (izņemot kartupeļus); vai 2) vidējā sēklu parauga ņemšana un sēklu parauga analīze laboratorijā; vai 3) vidējā sēklu parauga ņemšana, sēklu parauga analīze laboratorijā un oficiālo etiķešu izgatavošana; vai 4) oficiālo etiķešu izgatavošana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā un iesniedz dokumentus.

  Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvežos “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” un “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis”.

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta vai tā reģionālās nodaļas e-pasta adresi, vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  •Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients pats ņem vidējo sēklu paraugu un kopā ar dokumentiem iesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā Rīgā vai tās filiālēs Bauskā vai Valmierā, vai nodod reģionālās nodaļas inspektoram
  vai
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus, un dienesta reģionālās nodaļas inspektors klienta norādītajā adresē ņem vidējo sēklu paraugu un nogādā laboratorijā

  Ja nepieciešama oficiālo etiķešu izgatavošana, iesniegumam jāpievieno iepriekš izsniegtie sēklu kvalitāti vai izcelsmi apliecinošie dokumenti (lauku apskates protokoli u. c.).

  Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtos dokumentus un atkarībā no klienta izvēlētā pakalpojuma/pakalpojumu komplekta:
  • ierodas klienta norādītajā adresē un ņem vidējo sēklu paraugu no katras sagatavotās viendabīgās sēklu partijas;
  • veic sēklu parauga analīzi laboratorijā;
  • novērtē sēklu partijas kvalitātes atbilstību attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajām sēklu kategorijas prasībām;
  • izsniedz testēšanas pārskatu;
  • izgatavo un izsniedz sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes (ja sēklu partija atbilst visām prasībām).

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 8., 22. un 23.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā un saņem testēšanas pārskatu (oficiālās etiķetes var saņemt tikai klātienē).

  E-pasts
  • Klients saņem testēšanas pārskatu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi (oficiālās etiķetes var saņemt tikai klātienē).

  Pasts
  • Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto pasta adresi (oficiālās etiķetes var saņemt tikai klātienē).

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā vai reģionālajā nodaļā un saņem testēšanas pārskatu un/vai oficiālās etiķetes.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Liena Jaunzeme

Liena Jaunzeme

Departamenta direktore
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv