Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls. Lai palīdzētu lauksaimniekiem atrast bioloģiski audzētas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina elektroniskas datubāzes izveidi, kurā norādītas šķirnes, kuru bioloģiski audzētās sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls ir pieejami attiecīgās valsts tirgū. Latvijā šie dati ir pieejami Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzē saskaņā ar sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla ražotāju/sagatavotāju/importētāju iesniegtajām ziņām par tirdzniecībai piedāvātajām bioloģiskās izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu.

Procesa apraksts

 1. Ziņu iesniegšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Pakalpojums ir bezmaksas.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izvērtē sēklu vai veģetatīvās pavairošanas materiāla ražotāja/sagatavotāja/importētāja iesniegtās ziņas;
  • pieņem lēmumu par informācijas iekļaušanu “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē”.

 2. Ziņu publicēšana datu bāzē
  Ziņas tiek publicētas "Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē"

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu