Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), pamatojoties uz personas iesniegumu, veic augšņu agroķīmisko izpēti saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 14. aprīļa noteikumiem Nr.184 “Kārtība, kādā iegūst un apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, kā arī atzīst augšņu agroķīmiskās izpētes pakalpojumu sniedzējus” un Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē ievada izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni, bet personai izsniedz augšņu agroķīmiskās izpētes materiālus.

Augšņu agroķīmiskajai izpētei var pieteikties, gan izmantojot e-pakalpojumu "Augšņu agroķīmiskā izpēte” Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), gan arī aizpildot iesnieguma veidlapu papīra formā.

Pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei, izmantojot e-pakalpojumu 

Lai to izdarītu, jāreģistrējas LAD Klientu reģistrā. Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski. Plašāka informācija par aizpildāmajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD tīmekļvietnē. Ja persona jau ir reģistrēta LAD Klientu reģistrā, tad autentificējas LAD EPS un galvenās izvēlnes sadaļā "Valsts augu aizsardzības dienests” izvēlas pakalpojumu "Augšņu agroķīmiskā izpēte”.

    Pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei, neizmantojot e-pakalpojumu

    Ja neizmanto e-pakalpojumu, tad var aizpildīt iesnieguma veidlapu un nosūtīt to pa pastu VAAD Agroķīmijas departamentam, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai arī iesniegt klātienē jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā (vēlams tajā, kuras teritorijā atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kam nepieciešama agroķīmiskā izpēte).

    Konsultācijas:

    • par LAD EPS darbību - Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pakalpojumu daļas vadītājs Oskars Tālbergs, tālr. 26559583;
    • par augšņu agroķīmiskās izpētes iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu - VAAD Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas vadītāja Guna Šmitiņa, tālr. 67552996, 26386884.