Statuss:
Noslēdzies
Twinning logo

Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekts "Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (Kosovo – IPA 2015 - "Support to strengthening Kosovo's plant production and protection system and capacities", KS 15 IPA AG 01 16 ).

Kosovas Pārtikas un veterinārā aģentūras tīmekļvietne.

2017.gadā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) uzsāka realizēt Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projektu "Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (Kosovo – IPA 2015 - "Support to strengthening Kosovo's plant production and protection system and capacities", KS 15 IPA AG 01 16 ).

Projekts finansēts Eiropas Savienības IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - pirmspievienošanās palīdzības instruments) programmā. Tā mērķi stiprināt fitosanitārā sektora iestāžu, kas ir atbildīgas par augu veselību Kosovā, rīcībspēju, lai nodrošinātu efektīvu kontroles sistēmu pret augiem un augu produktiem kaitīgajiem organismiem saskaņā ar Eiropas Savienības fitosanitārajiem standartiem. Projekta partneris Kosovā ir Kosovas Pārtikas un veterinārā aģentūra, piedaloties Kosovas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un reģionālās attīstības ministrijai, Kosovas lauksaimniecības institūtam.

Projekta aktivitātes sadalītas trīs komponentēs:

  • normatīvo aktu tuvināšana ES prasībām
  • iestādes kapacitātes stiprināšana
  • informācijas sistēmu uzlabošana

Projekta ilgums 24 mēneši, budžets – 1 200 000 eiro.

Par pastāvīgo mērķsadarbības padomnieci Kosovā iecelta VAAD galvenā eksperte Linda Būcēna.

Šis ir pirmais šāda veida projekts starp Kosovu un Latviju. Projekta oficiālā atklāšanas sanāksme notika, šodien, 2018. gada 7.februārī Prištinā, Kosovā. Tajā piedalījās Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece Iveta Ozoliņa, VAAD direktore Kristīne Lifānova, kā arī amatpersonas no Eiropas Savienības pārstāvniecības Kosovā un Kosovas atbildīgās amatpersonas. Sanāksmes darba kārtība pieejam