Statuss:
Noslēdzies
Twinning projektu logo

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) - partnerībā ar  Pārtikas un veterinārais dienestu (PVD) un Lietuvas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Valsts augu dienestu (VATZUM) - Azerbaidžānā uzsācis īstenot mērķsadarbības jeb Twinning projektu „Azerbaidžānas sanitāro un fitosanitāro pasākumu stiprināšana”. Projekta saņēmējs ir Azerbaidžānas Pārtikas drošības aģentūra.

Projekta galvenais uzdevums ir veicināt tirgū laistās pārtikas un barības nekaitīgumu un uzlabot eksporta iespējas, uzlabojot atbilstību sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem. Savukārt specifiskais mērķis ir stiprināt Azerbaidžānas Republikas Pārtikas nekaitīguma aģentūras spēju izstrādāt un īstenot tiesību aktus, kas atbilst sanitāro un fitosanitāro (SPS) prasībām, galveno uzmanību pievēršot augu izcelsmes pārtikai un barībai, lai īstenotu ES acquis.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

  1. Pārtikas drošības tiesību akti un to tālāka tuvināšana ES acquis;
  2. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija tirdzniecībai un kontroles sistēma;
  3. Atliekvielu uzraudzības programmu izstrāde, pamatojoties uz tiesību aktiem, kas izstrādāti saskaņā ar 1. un 2. Komponentu, izstrādātas atbilstošas laboratoriskās metodes un apmācīts personāls
  4. Priekšlikumi informācijas tehnoloģijās balstītai augu aizsardzības un fitosanitārās informācijas sistēmai.

Projekta ilgums ir 24 mēneši.

VAAD šo projektu realizē vecākā projekta partnera statusā, tas nozīmē projekta koordināciju un vadību. Savukārt VAAD speciālisti piedalās visu projekta sastāvdaļu ieviešanā kā eksperti.

Projektu finansē ES. Kopējais projekta finansējums ir 1,5 miljons eiro.

Projekta aktualitātes:

Projekta līderu kopbilde