Jaunumi Projektu aktualitātes

No šā gada 31. oktobra līdz 4. novembrim projekta “Fitosanitārās sistēmas un laboratorijas kapacitātes stiprināšana augļkopības sektora attīstībai Uzbekistānā” ietvaros Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) eksperti Taškentā tikās ar Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras un Nacionālās fitosanitārās laboratorijas ekspertiem, kā arī iepazinās ar inspektoru aprīkojumu un apmeklēja kokvilnas lauku.

Vizītes laikā Latvijas eksperti iepazinās ar Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras izstrādāto fitosanitārās informācijas sistēmu, inspektoru aprīkojumu un mobilo lauka laboratoriju, kā arī ar Nacionālās fitosanitārās laboratorijas telpām un entomoloģijas, helmintoloģijas, herbaloģijas, bakterioloģijas, mikoloģijas, virusoloģijas ekspertīzes un molekulāro testu veikšanu.

Savukārt Latvijas eksperti dalījās pieredzē par bakteriālās iedegas (Erwinia amylovora) paraugu testēšanu Latvijas Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā, apmācīja Uzbekistānas laboratorijas kolēģus, lai praktiski ieviestu testēšanu saskaņā ar  Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) diagnostikas protokolu PM 7/20, kas nodrošina starptautiski atzītu rezultātu iegūšanu.

Vizītes laikā tika skaidrota Latvijas ilggadējā pieredze kompensāciju administrēšanā un priekšnosacījumi to saņemšanai, sniedzot ieskatu arī sistēmas pārvērtēšanā, izstrādājot Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.255 "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi"