Statuss:
Noslēdzies
Ārlietu ministrijas grafiskais standarts uz vizualizētas ēkas fona

Valsts augu aizsardzības dienests realizē Ārlietu ministrijas finansējuma (granta) projektu "Fitosanitārās sistēmas un laboratorijas kapacitātes stiprināšana augļkopības sektora attīstībai Uzbekistānā" ar mērķi uzlabot fitosanitāro sistēmu un laboratorijas kapacitāti, jo īpaši augiem sevišķi bīstamo organismu atklāšanā, paraugu ņemšanā un laboratoriskajā noteikšanā.

Projekta rezultātā eksperti sniegs priekšlikumus pieaugošajiem izaicinājumiem, ko izraisa bakteriālās iedegas saimniekaugu stādu importa pieaugums no augsta riska valstīm, padziļinot Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras darbinieku prasmes organisma pilna cikla identificēšanā un laboratoriskā noteikšanā. Augļkopības saimniecības efektīvas organisma kontroles un savlaicīgas apkarošanas rezultātā iegūs ilgtermiņā, nodrošinot augļu koku stādījumu veselību un izvairoties no ievērojamiem ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisa organisma nekontrolēta izplatība.

Projekta aktivitātes:

  • Uzbekistānas eksperta vizīte Latvijāvizītes laikā eksperts iepazīsies ar bakteriālās iedegas apsekojumu, noteikšanas un saimniekaugu iznīcināšanas kārtību, kā arī normatīvo aktu sistēmu un kompensāciju mehānismu saimniecībām kā sistēmas labas darbības pamatprincipiem. Eksperts tiksies ar speciālistiem un Nacionālās fitosanitārās laboratorijas ekspertiem.
  • Inspekcija un paraugu sagatavošana: iepazīstoties ar esošo situāciju, Latvijas eksperti sagatavos rakstiskās vadlīnijas vai arī izvērtēs un papildinās esošās. Nepieciešamības gadījumā eksperti sagatavos bakteriālās iedegas aprakstu, ietverot bioloģiju un vizuālās pazīmes. Šis materiāls palīdzēs Uzbekistānas inspektoriem apsekojumu praktiskajā veikšanā un paraugu kvalitatīvā ņemšanā.
  • Paraugu analīze laboratorijā: VAAD Nacionālās fitosanitārās laboratorijas eksperti apmācīs Uzbekistānas fitosanitārās laboratorijas ekspertus, lai praktiski ieviestu testēšanu saskaņā ar  Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) diagnostikas protokolu PM 7/20, kas nodrošina starptautiski atzītu rezultātu iegūšanu.
  • Valsts atbalsta mehānismiaktivitātes ietvaros tiks skaidrota Latvijas ilggadējā pieredze kompensāciju administrēšanā un priekšnosacījumi to saņemšanai, sniedzot ieskatu arī sistēmas pārvērtēšanā, izstrādājot Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.255 "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi".

Projekta ilgums: 2022. gada 10. oktobris – 2022. gada 30. novembris.

Projekta budžets ir 11 664,93 eiro, ko veido Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (grants) projektu īstenošanai. 

Projekta aktualitātes:

VAAD direktore K. Lomakina un Uzbekistānas kolēģis S. M. Sultanovs paraksta sadarbības protokolu
Latvijas eksperti Uzbekistānas laboratorijā