Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma

Sākot ar maiju lauksaimnieki var izmantot jauno Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēmu. Sistēma sasaistīta ar pieteiktajiem platību maksājumiem Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Sistēmas lietošana ir obligāta prasība atsevišķās ekoshēmās un agrovides pasākumos.

LIZ pārvaldības sistēma sasaistīta ar LAD, tajā reģistrējot konkrēto saimniecību, tiek veikts LAD pieteikto lauku imports. Sistēmā nodrošināta sasaiste ar Uzņēmumu reģistru, Lauksaimniecības datu centra un VAAD pārziņā esošiem reģistriem, piedāvājot lietotājam automātisku datu ielasi.

Martā un aprīlī sistēmas testēšanu veica lauksaimnieku fokusgrupas, rezultātā veikti vairāki sistēmas funkcionalitātes uzlabojumi.

Lauksaimnieki jau šobrīd var uzsākt darbu LIZ pārvaldības sistēmā ekoshēmas atbalsta par saudzējošo lauksaimniecības praksi (EKO4) saņemšanai, iesniedzot informāciju par herbicīdu lietošanu ekoshēmas atbalstam pieteiktajos laukos.

Sākot ar 1. jūniju, LIZ pārvaldības sistēmā:

  • ekoshēmas papildatbalsta par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju (pamatkaļķošanu) (EKO2_1) atbalsta saņemšanai jāiesniedz informācija par augsnes pH un lauka kaļķošanas notikumu;
  • ekoshēmas atbalsta par slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības praksēm (EKO5) saņemšanai jāiesniedz informācija par precīzo tehnoloģiju izmantošanu mēslošanā un augu aizsardzībā;
  • agrovides pasākuma “Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalsta saņemšanai jāiesniedz informācija par atbalstam pieteikto lauku vēsturi;
  • agrovides pasākuma “Vidi saudzējošā dārzkopība” atbalsta saņemšanai jāiesniedz informācija par atbalstam pieteikto lauku vēsturi;
  • agrovides pasākuma “Zālāju biotopu apsaimniekošana” atbalsta saņemšanai jāiesniedz informācija par atbalstam pieteikto lauku vēsturi, tostarp pļaušanu un ganīšanu. 

Ņemot vērā, ka šis ir pirmais LIZ pārvaldības sistēmas darbības gads, nepieciešamā informācija sistēmā šogad izņēmuma kārtā jāiesniedz līdz 5. novembrim.

Uzmanību! VAAD turpina darbu pie privāto pakalpojumu sniedzēju sistēmu datu importa risinājumu izstrādes. Lauksaimnieks darbību uzskaiti joprojām var veikt citās saimniecības elektroniskajās uzskaites sistēmās. VAAD patlaban izstrādā vienotu datu importa formātu, lai citās sistēmās uzkrātos datus varētu pārnest LIZ pārvaldības sistēmā.

Ņemot vērā, ka LIZ pārvaldības sistēma ir jauna un lietotājiem nepieciešama palīdzība tās apgūšanai, VAAD darbinieki sniegs individuālas konsultācijas katram interesentam, nodrošinās tiešsaistes apmācības nelielās grupās un vebinārus. Notikušas arī LAD un LLKC konsultantu apmācības par darbu ar LIZ pārvaldības sistēmu.

VAAD tīmekļvietnē (https://www.vaad.gov.lv/lv/palidziba-liz-parvaldibas-sistema) pieejams darbību ceļvedis LIZ pārvaldības sistēmas lietotājiem par ekoshēmām, kā arī sistēmas rokasgrāmata, plānota videopamācību un citu informatīvo materiālu izstrāde.

LIZ pārvaldības sistēmas lietotāji var saņemt atbalstu, zvanot pa tālruni 27808472, 26448433, 67550921 vai rakstot uz e-pasta adresi lizps.atbalsts@vaad.gov.lv.

Mediju kontaktiem:

Dace Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
dace.udre [at] vaad.gov.lv