Jaunumi Projektu aktualitātes
Latvijas un Uzbekistānas ekspertu kopbilde

No šā gada 26. līdz 30. septembrim projekta “Augu aizsardzības sistēmas un laboratorijas kapacitātes uzlabošana pārtikas eksporta veicināšanai Uzbekistānā” ietvaros Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamenta eksperti Taškentā tikās ar Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras un Uzbekistānas Agroķīmijas stacijas ekspertiem.

Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis ir uzlabot Uzbekistānas Agroķīmijas stacijas laboratorijas kapacitāti augsnes analīžu jomā, kā arī paaugstināt Uzbekistānas ekspertu zināšanas par augsnes agroķīmisko īpašību datu bāzes veidošanu un agroķīmisko analīžu rezultātu izmantošanu.

Vizītes laikā sniegts Uzbekistānas Agroķīmijas stacijas laboratorijas novērtējums un rekomendācijas par nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām, lai paaugstinātu laboratorijas kapacitāti un atbilstību ISO standarta prasībām. Uzbekistānas kolēģi iepazīstināti ar Latvijas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzes veidošanu, paraugu ņemšanas metodiku un izmantojamiem tehniskajiem līdzekļiem. Vizītes laikā Latvijas eksperti skaidroja agroķīmisko analīžu rezultātu izmantošanu, lauku mēslošanas plānu sagatavošanu un valsts uzraudzības sistēmu mēslošanas līdzekļu izmantošanai. Vizītes laikā skaidroti arī mēslošanas līdzekļu reģistrācijas Latvijā nosacījumi.

Projektu realizē VAAD sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, tā ilgums ir no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim. Projekta budžets ir 59 993,40 eiro, ko veido Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (grants) projektu īstenošanai.