Jaunumi Projektu aktualitātes
VAAD direktore K. Lomakina un Uzbekistānas kolēģis S. M. Sultanovs paraksta sadarbības protokolu

No šā gada 21. līdz 25. novembrim projektā “Fitosanitārās sistēmas un laboratorijas kapacitātes stiprināšana augļkopības sektora attīstībai Uzbekistānā” Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD) apmeklē Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras Starptautisko attiecību, integrācijas pasaules ekonomikas sistēmā un dotāciju departamenta vadītājs Sultans Mahmuds Sultanovs (Sultanmaxmud Sultanov). Vizītes laikā S. M. Sultanovs un VAAD direktore K. Lomakina, balstoties uz 2021. gada 21. aprīlī starp Zemkopības ministriju un Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūru noslēgto līgumu, parakstīja divpusējās sadarbības protokolu par turpmāku pieredzes apmaiņu integrētās augu aizsardzības, augu karantīnas un agroķīmijas jomās.

Uzbekistānas eksperts vizītē Latvijā iepazīsies ar Latvijas normatīvo aktu sistēmu, konkrēti – ar īpaši bīstamā augļu koku karantīnas organisma bakteriālās iedegas (Erwinia amylovora) apsekojumu, noteikšanas un saimniekaugu iznīcināšanas kārtību, kā arī kompensāciju mehānismu saimniecībām kā sistēmas labas darbības pamatprincipiem. S. M. Sultanovs tiksies ar speciālistiem un apmeklēs VAAD Nacionālo fitosanitāro, Nacionālo sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas, kā arī iepazīsies ar VAAD reģionālās nodaļas inspektoru darbu.

Informāciju sagatavoja:

Dace Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
dace.udre [at] vaad.gov.lv