Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai ierobežotu karantīnas organismu izplatīšanās risku, no neapstrādātas koksnes ražotam iepakojamam materiālam jāveic fitosanitārie pasākumi – termiskā apstrāde un marķēšana. To drīkst veikt persona, kas termiskās apstrādes procesu sertificējusi sertifikācijas institūcijā. Koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesu drīkst sertificēt sertifikācijas institūcija, kas saņēmusi attiecīgu atļauju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums sertifikācijas atļaujas saņemšanai".
  2. Pārbaužu un uzraudzības procedūru vadlīnijas.
  3. Koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa instrukcijas vadlīnijas.
  4. Termiskās apstrādes iekārtu tehniskā pase

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pārbauda sertifikācijas institūcijas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 76.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Evija Kučinska

Vecākā inspektore
evija.kucinska [at] vaad.gov.lv