Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atļauju mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ir minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1.pielikumā, bet nav reģistrēts.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta iesnieguam veidlapa.
  2. Ražotāja izsniegts testēšanas pārskats vai tā kopija.
  3. Detonācijas tests vai tā kopija amonija nitrātu saturošiem mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%.
  4. Informācija par ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta uzglabāšanas vietu līdz tā testēšanas un reģistrācijas pabeigšanai, norādot faktisko adresi.
  5. Informācija par ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta daudzumu.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 14,23 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumu Nr.83 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību” 4.4.punktu.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
  Konta Nr.LV37TREL1060160919900
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Dainis Levans

Vecākais inspektors
dainis.levans [at] vaad.gov.lv