Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Selekcionāra tiesību īpašnieks savas tiesības izmantot aizsargāto augu šķirni par ienākumu avotu ir tiesīgs nodot citai personai uz savstarpējas vienošanās pamata, noslēdzot licences līgumu. Licences līgums jāreģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti:
  • Augu šķirnes licences līgums
  • Valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija

  Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē personas iesniegto aizsargātas augu šķirnes licences līgumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā.

 2. Valsts nodevas samaksa
  • Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr.173 “Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā” 6.punktu.
  • Reģistrējot piespiedu licenci, valsts nodeva nav jāmaksā.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pasts
  • Pakalpojuma saņēmējs saņem reģistrēto līgumu uz norādīto e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi

  Pasts
  • Pakalpojuma saņēmējs saņem reģistrēto līgumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem reģistrēto līgumu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu