Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Selekcionāra tiesību īpašnieks savas tiesības izmantot aizsargāto augu šķirni par ienākumu avotu ir tiesīgs nodot citai personai uz savstarpējas vienošanās pamata, noslēdzot licences līgumu. Licences līgums jāreģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un iesniedz dokumentus.

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  • Augu šķirnes licences līgums.
  • Valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

  Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē personas iesniegto aizsargātas augu šķirnes licences līgumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā.

 2. Valsts nodevas samaksa
  • Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumu Nr. 173 “Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā” 6. punktu
  • Reģistrējot piespiedu licenci, valsts nodeva nav jāmaksā

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un saņem reģistrēto licences līgumu.

  E-pasts
  • Klients saņem reģistrēto licences līgumu uz norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

  Pasts
  • Klients saņem reģistrēto licences līgumu uz norādīto pasta adresi.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem reģistrēto licences līgumu.

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Uzziņas par pakalpojumu