Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mēslošanas līdzekļa ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” (saskaņā ar regulu Nr. 2003/2003) ražotājs vai ievedējs, vai iepakotājs pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par mēslošanas līdzekļa uzskaiti.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
  • izziņa vai tās kopija, kur ražotājs apliecina, ka mēslošanas līdzeklis atbilst regulas Nr.2003/2003 prasībām
  • mēslošanas līdzekļa identifikācijas marķējuma teksts oriģinālvalodā un latviešu valodā saskaņā ar regulu Nr.2003/2003

  Pakalpojums ir bezmaksas.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • ievada informāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.

 2. Informācijas publicēšana
  Iesniegtā informācija ir publicēta Mēslošans līdzekļu un substrātu valsts reģistrā

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Jeļena Rundane

Vecākā inspektore
jelena.rundane [at] vaad.gov.lv