Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Licences īpašnieks vismaz piecas darbdienas pirms augu aizsardzības līdzekļa partijas parauga ņemšanas iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā aizpildītu veidlapu “Iesniegums par parauga noņemšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš”. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors ņem augu aizsardzības līdzekļa partijas paraugu.

  Pēc tam, kad no akreditētas laboratorijas ir saņemti augu aizsardzības līdzekļa partijas parauga analīžu rezultāti, klients iesniedz šādus dokumentus:
  • iesniegumu brīvā formā par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš;
  • akreditētas laboratorijas izsniegta testēšanas pārskata kopiju.

  Pēc klienta iesnieguma un analīžu rezultātu saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests sagatavo novērtējumu un pieņem lēmumu par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 26 EUR (par viena parauga ņemšanu) un 7,42 EUR (par viena novērtējuma sagatavošanu) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 109. un 110.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors klienta norādītajā adresē ņem augu aizsardzības līdzekļa partijas paraugu
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Inga Aizpura

Daļas vadītāja
inga.aizpura [at] vaad.gov.lv